På föreningsstämman för Utflyktsvägen – Föreningen Gröna Kusten – togs beslut om en ny styrelse.

Den nya styrelsen
Den nya styrelsen är:

Ordförande: Tage Gripenstam, Hölö, Södertälje Kommun

Styrelsemedlemmar:

  • Ann-Marie Fimmerstad, Taxinge Slott, Nykvarn (vice ordf.)
  • Tell Mellander, Stora Hotellet Scandic Nyköping
  • Ann-Kristin Rahm, MIC Produktion Nyköping (Sekr.)
  • Åsa Ingårda, Butik Inneberga, Väg 223, Nyköping
  • Annette Berntsson, Oaxen Bygdegård, Mörkö (Södertälje)
  • Lars-Gunnar Thor, Mörkö Södertälje (Projektledare Utflyktsvägen)
  • Kenneth Åbrink, F11 Flygmuseum Skavsta, Nyköping
  • Pernilla Fogelqvist, Skillebyholm Trädgård, Kurs& Konferens, Ytterjärna
  • Monika Crafoord, Lasätter Gård, B&B, Fläderodling, Nyköping

 

Revisorer: Anna Simula, Rådek, Nyköping

Revisorssuppleant: Björn Bentevik

Internrevisor: Anders Norström, Mälby Säteri

Valberedning: Åsa Fimmerstad, Taxinge Slott, Per-Ivan Andersson, Ångslupen Munter, Vrena, Ann-Kristin Rahm, MIC Produktion (sammankallande)

 

Källa: Gröna Kusten