Pågående projekt

Pågående projekt inom besöksnäringen:
(sorterade länsvis i bokstavsordning)

Blekinge län

 • Sydostpassagen
  Syftet: att tillgängliggöra denna del av vårt kulturarv och att stärka besöksnäringen i regionen.
  Projektledare: Henrik Linnarsson, Borgholms kommun

 

 • Attractive hardwoods
  Syfte: utveckla och inventera bland annat Blekingeleden. Man vill utveckla norra Europas lövskogsområden till attraktiva besöksdestinationer. Resultat ska bli en gemensam strategi för marknadsföring och nya produkter inom eko-turism, bland annat en app som ska ge vägledningen och information till den som exempelvis vandrar på Blekingeleden.
  Finansiär: EU:s Södra Östersjöprogram
  Projektägare: Skogsstyrelsen
  Övriga deltagare: i arbetet deltar Region Blekinge som partner med bland annat en del som rör inventering och utveckling av Blekingeleden. Projektet genomförs tillsammans med partners från Polen och Litauen.
  Kontaktperson: projektledare Ola Runfors, Skogsstyrelsen

 

 • Arkipelag-rutten – hållbara outdoorprodukter utmed leder på land och vatten
  Syfte: att utveckla hållbar produktutveckling inom natur- och kulturturism och ska utveckla rutter som besökare kan vandra, cykla, segla, ta skärgårdsbåtar till eller paddla.
  Projektaktörer: intresseorganisationer och företag inom besöksnäringen i.
  Finansiärer: Tillväxtverket fyra miljoner kronor, Blekinge Arkipelag drygt en miljon och Sydostleader tre miljoner.
  Projektbudget: cirka åtta miljoner kronor.

 

 • Stärkt kompetens i handeln
  Syfte: kartlägga behovet av kompetens och genomföra insatser för att höja kompetensen bland företag som är verksamma inom handeln i Blekinges fem kommuner.
  Bakgrund: företag har svårt att hitta kompetenta medarbetare.
  Projektägare: Karlskrona kommun.
  Finansiär: Europeiska socialfonden (ESF) med 7 miljoner kronor.
  Aktiviteter: ge 90 butiker och handelsföretag får utbildning.
  Aktörer: Karlskrona kommun tillsammans med 5 kommuner och city/handelsföreningarna i Blekinge.
  Finansiär: Europeiska Socialfonden ESF 7,9 miljoner kronor.
  Projekttid: hösten 2016- 2018.
  Vad händer just nu? analys och planering (okt 2016)

 

 • Projekt Interconnect
  Syfte: att underlätta resandet med kollektivtrafik mellan länderna kring Östersjön.
  Aktiviteter: titta på förbindelserna med Polen och möjligheten att ta sig vidare med tåg, spårvagn eller buss via färjeförbindelsen Karlskrona – Gdynia.
  Projektägare: Region Blekinge
  Projektmedarbetare: lokala och regionala myndigheter, kollektivtrafiksorganisationer, forskningsaktörer samt samverkansnätverk från Sverige, Estland, Litauen, Polen, Tyskland och Danmark.
  Projektperiod: 3 år

 • Projekt DUNC
  Syfte utveckla de världsarv som pekats ut av UNESCO i södra Östersjöområdet till hållbara besöksmål. Förutom UNESCO:s världsarvsstad Karlskrona ingår bland andra världsarven södra Ölands odlingslandskap, slottet Malbork i Polen och Kuriska näset i Litauen.
  Partners: Marinmuseum, biosfärområdet Blekinge arkipelag, Länsstyrelsen i Kalmar län, biosfärområdet Rügen och Statens Fastighetsverk.
  Projektperiod: tre år.

Dalarnas län

 • Almi Invest Norra Mellansverige Fond II
  Sökande: Almi Invest Norra Mellansverige AB
  Sökt EU-belopp: 75 000 000 kronor
  Medfinansiering av Region Dalarna: 12 500 000 kronor
  Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
  Insatsområde: Att öka konkurrenskraften för små och medelstora företag
  Totalt: 300 000 000 kronor

 

 • Destination Dalarna Innovativ tjänsteutveckling, fas II
  Sökande: Region Dalarna
  Sökt EU-belopp: 4 250 000 kronor
  Medfinansiering av Region Dalarna: 4 250 000 kronor
  Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
  Insatsområde: Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
  Totalt: 8 500 000 kronor

 

 • Eventkompetens
  Sökande: Dalarnas idrottsförbund
  Sökt EU-belopp: 8 443 974 kronor
  Fond: Europeiska socialfonden

 

 • ”Förankringsarbete – ett enat Visit Dalarna”
  Arbete med att skapa en gemensam organisation för Dalarnas besöksnäring.
  Syfte: genomföra ett förankringsarbete hos näringen och kommunerna i Dalarna.
  Projektägare: Visit Dalarna AB
  Finansiär: Region Dalarna
  Beviljat projektstöd: 200.000 kronor
  Övriga finansiärer: flera turismbolag i Dalarna
  Projektets totala kostnad: 400.000 kronor Region Doch övrig finansiering kommer från turismbolagen.

 

 • Gamification of Dalarna, steg 1
  Syfte: sy ihop länets stora besöksnäring med spelindustrin för att skapa nya upplevelser.
  Aktiviteter: I första steget ska de båda branschernas olika affärslogiker kopplas ihop och skapa en helt unik teknisk plattform.
  Projektägare:  Region Dalarna
  Projektperiod: 20170101-20191231
  Finansiärer: Region Dalarna beviljar sex miljoner kronor, EU:s strukturfond Norra Mellansverige.
  Total budget: 12 miljoner kronor.

 

 • House of Dalarna
  Bakgrund: House of Dalarna blev en framgång under skid-VM och nu ska konceptet användas även på orienteringstävlingen O-Ringen i Sälen 2016 med 25 000 deltagare och 15 000 medföljare.
  Syfte: Locka fler besökare att flytta till Dalarna.
  Beviljat projektstöd: 200.000 kronor.
  Finansiär: Region Dalarna.
  Projektets totala kostnader: 925.000 kronor.
  Övriga finansiärer: kommuner i Dalarna och olika arbetsgivare.

 

 • Hållbar produktutveckling inom Destination Dalarna
  Syfte: skapa och utveckla nya produkter inom länets besöksnäring.
  Projekttid: 2016-06-01-2019-12-31.
  Projektbudget: 14 miljoner kronor.
  Finansiärer: Region Dalarna sju miljoner kronor och Tillväxtverket bidrar med samma summa.
 
 • Invest in Dalarna 2015-2017
  Sökande: Almi företagspartner Gävledala AB
  Sökt EU-belopp: 3 770 196 kronor
  Medfinansiering av Region Dalarna: 3 070 198 kronor (övrig medfinansering Almi)
  Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
  Insatsområde: Att öka konkurrenskraften för små och medelstora företag
  Projektsumma: 7 540 393 kronor

 

 • Sápmi Lodge
  Syfte: gemensamma planerna för målsättningen att förverkliga Sápmi Lodge på Idre Himmelfjäll till julen 2018.
  Projektägare: Idre Sameby och Idre Himmelfjäll

 

 • Idre SápmiLodge
  Syfte: öka lönsamheten i rennäringen och besöksnäringen.
  Aktiviteter: ta fram ett underlag för en byggnad på 1200 kvadratmeter. Projektet ska också jobba med att förankra och säkerställa finansieringen av bland annat byggnaden.
  Finansiärer: Region Dalarna beviljar 350 000 kronor till projektet.

 

Gotlands län

 • Gotland attraktionskraft och tillväxt
  Syfte: skapa en ökad kunskap och delaktighet från aktörer i länet. Genom projektet ska konsekventa och genomtänkta analyser bilda en gemensam bottenplatta för viktiga diskussioner i framtidsfrågor.
  Projektägare: Region Gotland

  Projektledare: Stefan Persson
  Projektperiod: 2015-2018

 

Gävleborgs län

 • Smak av Gävleborg
  Sökande: Region Gävleborg
  Sökt EU-belopp: 5 391 190 kronor
  Medfinansiering av Region Gävleborg: 5 391 190 kronor
  Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
  Insatsområde: Att öka konkurrenskraften för små och medelstora företag
  Projektsumma: 10 782 280 kronor
 • Gävleborgs affärskvinnor
  Sökande: Företagarnas Service i Gävleborg AB
  Sökt EU-belopp: 1 545 850 kronor
  Medfinansiering av Region Gävleborg: 1 245 850 kronor
  Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
  Insatsområde: Att öka konkurrenskraften för små och medelstora företag
  Projektsumma: 3 091 700 kronor
 • Järvsö Hållbar Destination, etapp 2
  Syfte: testa  ”Järvsömodell för hållbar turismutveckling” som tagits fram i tidigare projekt, och genomföra den praktiskt så att destinationen får fler hållbara produkter på nationella och internationella marknader.
  Projektägare: Destination Järvsö AB
  Budget: 8 miljoner kronor varav EU bidrar med 4 miljoner kronor och Region Gävleborg med 2,25 miljoner kronor. Ljusdals kommuns bidrar med 0,6 miljoner kronor och destinationen med 1,15 miljoner kronor.
  Finansiärer:Region Gävleborg och EU genom Tillväxtverket
  Period: januari 2016 – 2018
  Arbetar i projektet: Lena Aune, Erik Westberg, Anna-Lena Wallin, Olle Fack, Jenny Norberg, Roland Hamlin, Jakob Silén.

Hallands län

 • Kompetens Destination Halland
  Syfte: utveckla företag inom den halländska besöksnäringen.
  Aktiviteter: företagen skall utvecklas inom digitalt värdskap, affärsutveckling, branschspecifika utbildningar och verksamhetsgenomlysning för boendeanläggningar.
  Finansiärer: EU via Västsvenska strukturfondspartnerskapet (8 MSEK)
  Projektperiod: 3 år

 

 • Kunskapsdestinationen II – ett samverkansprojekt inom Destination Halland 2020
  Syfte: ta fram en digital plattform för att ge näringens aktörer en ökad kunskap om gästens beteende och behov.
  Aktörer: forskare från Mittuniversitetet, Universitetet i Ravensburg-Weingarten.
  Projektägare: Region Halland
  Finansiärer: Europeiska regionala utvecklingsfonden med flera.
  Kommentar från projektledaren Maria Lexhagen:
  ”- Samarbetet med Region Halland och de sex destinationerna samt deras företag är mycket spännande och ger unika möjligheter att utveckla ny forskning inom området business intelligence för destinationer. Hittills har vi hunnit prova att ta fram ny kunskap om gästens uppfattning om varumärket samt olika sätt att strukturera kunskapen om gästen utifrån destinationernas och företagens särskilda frågeställningar”.

 

Jämtlands län

 • Framtidens destination/Hållbara destinationsbolag
  Syfte: Förstudie som syftar till att mot bakgrund av destinationsbolagens uppdrag och ägarnas förväntningar se på bolagens förutsättningar att fullgöra uppdraget kompetensmässigt och ekonomiskt.
  Projektägare: JHT, Jämtland Härjedalen Turism
  Projektperiod: dec 2016-aug 2017.
  Finansiär: Tillväxtverket med både EU-medel och nationella utvecklingsmedel samt Region Jämtland Härjedalen.
 • Lofsdalen Masterplan 2.0
  Pengarna skall  användas till investeringar i spår och leder och kunskapshöjande insatser för företagare och personal inom besöksnäringen för att öka små och medelstora företags konkurrenskraft i området.
  Finansiering ur EU:s strukturfondprogram.
  Investering: 7 miljoner kronor
 • Lopme Laante
  Den nya samisk temaparken på Funäsdalsberget som skall anläggas till år 2017.
  Finansiärer: Projektet finansieras av Funäsdalen Berg & Hotell AB, Mittådalens Sameby, Sametinget, Region Jämtland, Länsstyrelsen och Tillväxtverket.

 

 • Hållbar trafik och infrastruktur
  Att främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur är ett viktigt område för EU:s strukturfonder.
  Projektägare: Inlandsbanan Ibab AB, 22 miljoner kronor.

 • Maten ska utveckla Jämtlands läns näringsliv
  Jämtlands län har pekat ut mathantverk som ett framtida tillväxtområde. I projektet Creative region of Gastronomy ska maten bli en regional tillväxtmotor för små och medelstora företag. Affärsmodeller ska utvecklas för just matbranschen, aktiviteter ska göras för att den jämtländska och härjedalska maten ska bli mer känd i utlandet, de lokala råvarorna ska förädlas.
  Projektägare: Torsta AB, 7,5 miljoner kronor.

 • Turism 2030
  Projektperiod: 2015-2018
  Projektbudget: 30 mkr
  Projektägare: samverkansprojekt mellan destinationsbolagen i Funäsfjällen, Vemdalen, Ragunda, Åre & Östersund och Jämtland Härjedalen Turism
  Övergripande syfte: Företagen/SMF inom regionens besöksnäring ska ha en utökad och hållbar året runt-verksamhet, ökad lönsamhet och sysselsättning
  Projektmål: Företagen/SMF ska ha utvecklat sina produkter, utökat sina marknadsandelar och stärkt sin attraktions- och konkurrenskraft på främst internationell men även pa nationell marknad
  Delmål: Förutsättningarna för företagen/SMF att erbjuda året runt-produkter ska ha förbättrats med stöd av regionens kulturarv och de horisontella kriterierna såsom hållbarhet, integration, jämlikhet och tillgänglighet. Kännedomen om företagen och destinationernas produkter ska ha ökat på internationell och nationell marknad. Deltagande företag ska med stöd av utvecklade affärsplaner ha nått ökad lönsamhet och skapat ökad sysselsättning.
  Projektledare: Karin Gydemo Grahnlöf

 

Jönköpings län

 • LONA-projektet
  Lokal Naturvårdssatsning
  Syfte: tillgängliggöra och lyfta naturvärden natur- och kulturleden Skillingaryd.
  Projektmedarbetare: Vaggeryds kommun, Götaströms Golfklubb, Vaggeryds hembygdsråd, Skillingaryd/Vaggeryds ornitologiska förening och Naturskyddsföreningen.
  Projektägare: Kultur- och fritidsförvaltningen i Vaggeryds kommun.
  Finansiär: Länsstyrelsen 270.000 kronor. Pengarna kommer att fördelas över fyra år och kräver lika stor insats av kommunen och föreningarna.

 

Norrbottens län

 • Projekt Besökslandet – Överkalixmodellen
  I projektet kommer att arbeta att göras med attitydförändring kring samverkan, stolthet och attraktivitet samtidigt som det ska jobbas in och förankras till ett nytt arbetssätt. Projektet kommer även att arbeta med att få fram plats unika entreprenörer som stärker Överkalix som attraktiv destination.
  Syftet är att utveckla en processmodell för kommunens tjänstemäns arbete tillsammans med olika lokala aktörer för att stärka attraktionskraften. Processmodellen tar utgångspunkt i olika aktörers behov, gemensamt mål och strategi vilket ytterst kan stärka den lokala attraktionskraften
  Projektägare: Överkalix Utveckling AB
  Projektperiod: 2015-2018
  Projektledare: Magnus Hansson
 • Besöksnäringen ska utveckla näringslivet
  Bättre marknadsföring, marknadsnärvaro och produktutveckling ska stärka regionens företag inom besöksnäringen.
  De tre destinationerna Hemavan Tärnaby, Gold of Lapland och South Lapland går ihop för att gemensamt lyfta besöksnäringen och locka fler besökare från både Sverige och utlandet.
  Tillsammans med näringslivet ska de skapa en långsiktighet i besöksnäringen, bland annat genom att hjälpa turistföretagen att nå fler kunder och skapa internationella affärskontakter.
  Projektägare: Visit Hemavan Tärnaby AB, 22,8 miljoner kronor

 

 • Naturturism och kultur ska förlänga turistsäsongen i Umeåregionen
  Syfte: En arbetsmodell för turistföretag ska utvecklas och skapa bättre förutsättningar för företagen. Ett annat mål är att Umeåregionen ska ta en större plats på besöksnäringsmarknaden.
  Projektaktörer: Nordmaling, Bjurholm, Vindeln, Robertsfors, Vännäs och Umeå.
  Projektägare: Umeå kommun
  Finansiär: Umeå kommun 3,76 miljoner kronor

 

 • Destination Capacity Building
  Syfte: projektet tar vid och vidareutvecklar insatser i tidigare genomförda projekt
  Projektägare: Swedish Lapland Visitors Board
  Samverkanspartner: regionens 16 kommuner/lokala destinationsorganisationer
  Målgrupp: regionens små och medelstora företag med exportinriktad affärsutveckling och skapande av nya affärsidéer och upplevelser baserat på destinationens varumärkeslöfte ”Välkommen att dela vår arktiska vardag” riktat mot målgruppen ”Den globala resenären”.
  Distribution och kommunikation av små och medelstora företags upplevelser och produkter för att med gemensamma destinationsvarumärket Swedish Lapland ta den unika positionen som ”Världens mest tillgängliga arktiska natur och kultur”.
  Projektbudget: 152 miljoner kronor.

 

 • Visit Arctic Europe
  Syfte: locka européer, kineser och amerikaner till den arktiska delen av Sverige.
  Hur? öka marknadsföringen av den arktiska delen.
  Projektaktörer: Swedish Lapland Visitors Board, turistorganisationer i finska Lappland och Nordnorge, Visit Sweden,
  Projekttid: 2016-2018.
  Finansiär: EUs regionala utvecklingsfond Interreg Nord.

 

 • Attraktiv stadskärna genom platsinnovativa synergier
  Syfte: utveckla kunskap och koncept för en attraktiv stadskärna genom innovativa synergier mellan handel och besöksnäring, med avstamp i den expanderande norrländska kuststaden Piteå och med applikation även i Kirunas stadsomvandling.
  Projektägare: Luleå tekniska universitet och Piteå Science Park
  Projektbudget: 1,6 miljoner kronor
  Finansiärer: BFUF, Handelsrådet.

 

Skånes län

 • Hej Framtid
  Syfte: råda bot på ungdomsarbetslösheten och få ungdomar att se möjligheterna inom besöksnäringen.
  Projektägare: Malmö Business

 

 • Aktiv Livsstil Båstad- Bjäre
  Syfte: utöka och utveckla Outdoor utbudet på Bjärehalvön, främst vandrings- och cykelaktiviteterna.
  Projektet innebär att profilera och utveckla Båstad-Bjäre utifrån konceptet ”Aktiv livsstil”. Detta ska ske genom att erbjuda möjligheter till främst vandrings- och cykelaktiviteter med intressanta upplevelser. Även ett vandringsevent kommer att starta. Tanken är att bygga ett brett nät av servicestationer och utnyttja digital information och därigenom öka efterfrågan av övernattningar, handel och inköp.Projektägare: Båstad Turism & Näringsliv
  Projektbudget: 4 miljoner kronor.
  Projektperiod: 1 januari 2017- 31 december 2020.

 

 • Competence Academy Tourism
  Competence Academy Tourism är ett samarbete mellan Tourism in Skåne och Region Blekinge, som med stöd av Europeiska Socialfonden (ESF) syftar till att kompetensutveckla små företag inom besöksnäringen. Genom projektet kommer deltagande företag att erbjudas kompetensutveckling av sin verksamhet och personal – utefter de utvecklingsbehov som företaget har.

 

Smålands län

 • Hållbar produktutveckling
  Fokus på hållbar produktutveckling inom natur- och kulturbaserad turism runt Åsnen.
  Projektägare: Destination Åsnen
  Finansiärer: Växjö kommun (200.000 kr per år), Destination Åsnen
  Syfte: öka destinationens attraktionskraft genom att skapa exportmogna produkter och upplevelser, öka företagens lönsamhet och hållbara utveckling, skapa attraktion för nyetablering av företag  och skapa en långsiktig hållbar driftsorganisation.

 

 • Nationalparksdestination Åsnen
  Projektaktiviteter: digital transformation, storykits, coachning av företag, miljö, kvalitetssäkring.
  Den blivande nationalparken invigs 2017.
  Projektägare: Destination Småland.
  Finansiärer: Sydostleader, Leader Linné Småland, Region Kronoberg, Tingsryd kommun, Alvesta kommun, Växjö kommun.
  Projekttid: september 2016-2019.
  Detta har genomförts och/eller görs nu:
  – entréförslag tas fram av arkitekter
  – byggstart av den ena entrén, i Trollberget, planeras till hösten 2016
  – tillgänglighetsarbetet har påbörjats, med bland annat god framkomlighet efter led i Bjurkärr
  – förhandlingar med markägare fortsätter
  – informationsskyltar till entréerna utformas
  – skötselplan och föreskrifter färdigställs
  – arbets- och styrgruppen har träffats ett antal gånger
  – referensgruppen, bestående av ett antal lokala samhällsföreningar, har träffats vid ett strategiskt samtal på residenset

 

 • Projekt SLUS –Social lokal utvecklingsstrategi för Vimmerby kommun
  Skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete för att stärka attraktionskraften för invånare, näringsliv, föreningsliv och besökare.
  Projektägare: Vimmerby kommun
  Projektperiod:  2015. 2017
  Projektledare: Carina Östh

 

Stockholms län

 • MATKRAFT Södertälje Science Park
  Syfte: utveckling av hållbar livsmedelsnäring med koppling till miljö och hälsa.
  Projektet ska arbeta för hållbar tillväxt hos små och medelstora företag inom livsmedelsnäringen och stödja produktion av innovativa produkter och tjänster som främjar miljö och hälsa.
  Projektägare: Södertälje kommun, 22,4 miljoner kronor.

 

 • Renovering av Stockholms stadsmuseum
  Syfte: skapa ändamålsenliga lokaler för museets publika verksamhet, göra byggnaden mer tillgänglighetsanpassad och förbättra brandsäkerheten.
  Projekttid: Sommaren 2016-november 2017
  Projektägare: Fastighetskontoret, Stockholms stad
  Kostnad: cirka 78 miljoner kronor
  Utförare: Serneke
 • Projekt MatLust
  Syfte: arbeta för en mer lönsam och hållbar livsmedelsnäring i Stockholmsregionen.
  Projektaktiviteter: inventering av hållbara produkter i livsmedelsbutiker och restauranger.
  Finansiärer: EU.

   

Sörmlands län

 • Handla för Eskilstuna
  Syfte: att få Eskilstunaborna att känna att deras val gör skillnad för den stad de bor i.
  Projektaktörer: Eskilstuna Innerstad, Tuna Park, Gamla staden, Torshälla handel, Ica Maxi, Folkesta och Destination Eskilstuna.
  Aktiviteter: i december 2016 kommer den första kampanjen lanseras där tio handelsprofiler berättar om sin butik och varför det är en god idé att handla på hemmaplan i jul.

 

 • Projekt Besöksnäringen i översiktsplanen – ett medel för stärkt lokal attraktionskraft
  Man skall ta fram underlag till den översiktsplan som belyser besöksnäringens behov, önskemål, förutsättningar och möjligheter till utveckling för att på så sätt inspirerar till nyetableringar.
  Projektägare: Flens kommun
  Projektledare: Mikael Larsson
  Pågår 2015-1017

Uppsala län

 • Musik vid Långsjön
  Syfte: stödja ett levande kulturliv i hela kommunen genom friluftskonserter drivet av lokala aktörer under sommaren.
  Finansiär: Uppsala kommun (50.000 kr).

 

Värmlands län

 • Hållbar besöksnäring i Värmland
  Sökande: Visit Värmland ek.förening
  Sökt EU-belopp: 4 975 000 kronor
  Medfinansiering av Region Värmland: 3 955 000 kr (övrig finansiering Visit
  Värmland)
  Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
  Insatsområde: Att öka konkurrenskraften för små och medelstora företag
  Projektbudget: 9 950 000 kronor
  Aktiviteter: workshop och utbildning i värdskap med mera

 

 • Ung Idé
  Sökande: Communicare
  Sökt EU-belopp: 6 948 031 kronor
  Medfinansiering av Region Värmland: 3 373 500 kronor (övrig finansiering kommunerna i Värmland)
  Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
  Insatsområde: Att öka konkurrenskraften för små och medelstora företag
  Projektbudget: 13 914 000 kronor

 • Matregion Värmland (MRV)
  Syfte: öka lönsamheten och innovationsgraden för de värmländska matföretagarna
  Sökande: Nordic Innovation Food Arena ek.förening
  Sökt EU-belopp: 3 627 500 kronor
  Medfinansiering av Region Värmland: 2 022 000 kronor (övrig finansiering
  Länsstyrelsen i Värmlands län, Karlstads kommun)
  Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
  Insatsområde: Att öka konkurrenskraften för små och medelstora företag
  Projektbudget: 7 255 000 kronor
  Projektperiod: 2015-2017
  Aktiviteter: affärsutveckling, omvärldsbevakning, hjälp med kontakter till företagsstödjande aktörer., studieresor, föreläsningar, workshops., produktutveckling

 

 • Motorsport för tillväxt
  Sökande: Uvåns Näringslivscenter AB
  Sökt EU-belopp: 4 050 000 kronor
  Medfinansiering av Region Värmland: 3 600 000 kronor (övrig finansiering kommuner och Svenska Rallyt)
  Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
  Insatsområde: Att öka konkurrenskraften för små och medelstora företag
  Projektbudget: 8 100 000 kronor

 

 • Westra Wermland Export
  Sökande: Säffle kommun
  Sökt EU-belopp: 5 278 000 kronor
  Medfinansiering av Region Värmland: 300 000kronor (övrig finansiering kommuner och privat näringsliv)
  Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
  Insatsområde: Att öka konkurrenskraften för små och medelstora företag
  Projektbudget: 10 556 000 kronor

 • Tillväxt och Lönsamhet–Rådgivning för befintliga företag
  Sökande: Almi Företagspartner Värmland AB
  Sökt EU-belopp: 6 765 000 kronor
  Medfinansiering av Region Värmland: 2 750 000 kronor (övrig finansiering kommunerna i Värmland)
  Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
  Insatsområde: Att öka konkurrenskraften för små och medelstora företag
  Projektbudget: 14 307 000 kronor

Västerbottens län

 • PINUS – projekt innovativa upplevelser i brukad skog
  Syfte: skapa turistiska möjligheter i brukad skog. Efter projektets slut kommer såväl internationella som svenska besökare i vår region att kunna uppleva den svenska skogen på ett nytt sätt.
  Finansiär: EU (Regionala strukturfonden)
  Projektaktörer: Skogsmuseet i Lycksele, SLU, Sveaskog och Granö Beckasin.

 

 • Projekt Effekt
  Syfte: att arbeta med destinationsutveckling med hållbarhet i fokus, marknadsetablering, marknadsföring och samverkan mellan turismföretag.
  Projekttid:  2015-2018.
  Projektledare: Hanna Sondell och Sirpa Kärki.
  Finansiärer: kommunerna Nordmaling, Umeå, Robertsfors, Umeå, Vindeln, Vännäs och den ekonomiska föreningen River Country och Region Västerbotten samt EU:s regionala utvecklingsfond.

 

 • Spotlight High‐Low Coast
  Världsarvsprojekt
  Syfte: locka fler turister till Kvarkenregionen, öka företags- och marknadsföringsverksamhet med fokus på det gränsöverskridande världsarvsområdet Höga Kusten/Kvarkens skärgård men också Umeå.
  Finansiering: Den Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Botnia-Atlantica står för 60% av projektfinansieringen.
  Aktörer: Uuöver Kvarkenrådet som projektägare deltar ytterligare åtta andra aktörer på båda sidor av Kvarken, dvs. Österbottens Förbund, Länsstyrelsen Västernorrland, Landstinget Västernorrland, Vasaregionens Utveckling Ab (VASEK), Vasaregionens Turism AB/Visit Vasa, Höga Kusten Destinationsutveckling AB, Umeå kommun, Världsarvet i Kvarken r.f.
  Projektorganisation: projektledare Marianne Sjöström och deltidsanställda resurser hos de övriga samarbetsparterna Visit Umeå turistcenter, Höga Kusten Destinationsutveckling AB och Vasaregionens Utveckling AB.
  Målgruppen för projektet: företagare, turistorganisationer och världsarvsförvaltare.
  Projektets totalbudget: 750.000 euro under en 3‐årsperiod.

 

 • Locka fler internationella besökare
  Syfte: locka fler internationella besökare att stanna längre i regionen.
  Uppgift: att utveckla besöksnäringen genom att arbeta med enskilda besöksmål och företag i regionen.
  Projektsumma: 7,4 miljoner kronor.
  Finansiärer: Tillväxtverket 3,5 miljoner kronor, Region Västerbotten 2,23 miljoner kronor.
  Projektägare: Nordmalings kommun.
  Övriga deltagare i projektet: Bjurholms, Vännäs, Vindelns och Åsele kommun.
  Projekttid: 2016-2019.

 

 • SWU Gateway – True Nature & Culture Arena – Southwest of Umeå
  Syfte: utveckla natur- och kulturturismen i området väst och sydväst om Umeå. Att genom nya exportstarka utbud inom natur- och kulturturism skapa nya, bestående inkomstflöden till medverkande besöksnäringsföretag. Projektets insatser skall även ge bestående kompetenshöjning hos medverkande aktörer samt nya funktionella, kommersiella samarbeten företagen emellan, oberoende av kommun- eller destinationsgränser.
  Finansiär: Region Västerbotten ca 2,2 miljoner kronor, Tillväxtverket
  Målgrupp: områdets företag och startup-entreprenörer inom besöksnäringen men även researrangörer, transportörer och boendeaktörer samt kommunerna och destinationerna i området.
  Projektaktörer: Nordmalings kommun, Bjurholms kommun, Vännäs kommun, Vindelns kommun samt Åsele kommun.

 

 • Norrbotniabanans nyttoeffekter med fokus på utvecklingspotentialen i noderna
  Syfte: kommunerna Umeå, Robertsfors och Skellefteå skall jobba med den resursmässigt utmanande planeringsuppgift som Norrbotniabanan innebär och skapa underlag för planering och nyttovärdering av attraktiva och konkurrenskraftiga noder för person- och godstrafik i Norrbottniabanestråket genom Västerbotten.
  Projektägare: Umeå kommun
  Beviljat stöd: 2.424.000 kronor
  Finansiärer: Region Västerbotten (1:1 anslagen)

 

 • INTILL
  Projektsumma: 45 miljoner kronor.
  Finansiärer: Strukturfondspartnerskapet för övre Norrland, kommunerna Malå, Norsjö, Lycksele, Storuman, Vilhelmina, Åsele, Dorotea och Strömsund och Region Västerbotten.
  Projektägare: Gold of Lapland, Hemavan Tärnaby och South Lapland
  Syfte: utveckla turismen i den geografiska regionen Malå, Norsjö, Lycksele, Storuman, Vilhelmina, Åsele, Dorotea och Strömsund. Ökad internationalisering, utveckla varumärkeskännedom genom marknadsföring, bygga upp en organisation som har hand om gästen på plats, skapa utvecklingscenter för turistnäringen och skapande av konkurrenskraftiga destinationer.
  Aktiviteter: I Norsjö har Tomas Berg arbetat med idrottsturism (antal idrottslägerbokningar ökar). I Lycksele har Marino Carlsson arbetat med att öka samarbetet mellan handel och fiske samt att utveckla arrangemang. I Malå har man utvecklat värdskapet. tagit fram ett nytt familjekoncept tillsammans med Lycksele kommun, Lycksele Simhall, Skogsmuseet och Lycksele Djurpark.

 

 • PINUS
  Syfte: sammanföra aktörer från skogs- och besöksnäringen och därigenom se nya unika besöksmål utvecklas – samtidigt som kunskapen om regionens skogsnäring ökar. Projektet vill synliggöra skogskulturarvet och ta till vara på kompetensen som finns kopplad till skogen.
  Projektägare: Skogsmuseet i Lycksele AB
  Beviljat stöd: 1.000.000 kr från Region Västerbotten

 

 • Guiden till tio berg i Tavelsjöbygden
  Syfte: Umeå kommun och TuRe (Tavelsjö och Rödåbygdens utveckling, ekonomisk förening) får pengar till att skylta och tillgängliggöra lokala besöksmål i en aktiv bygd.
  Finansiär: Länsstyrelsen Västerbotten
 • Kanotguider
  Lycksele
  Finansiär: LONA-bidrag

 

 • Restaurering av vandringsleder
  Lycksele
  Finansiär: LONA-bidrag

 

 • Nytt naturreservat
  Projektägare: Vilhelmina kommun
  Finansiärer: Länsstyrelsen i Västerbottens län (LONA-bidrag)
  Syfte: bilda ett kommunalt naturreservat i Dalasjö

 

Västernorrlands län

 • Projekt Framtidsbygget – en hel kommun
  Syfte: utveckla attraktionskraften med fokus på emotionella värden genom Cultural Planning och utbildningar inom bland annat värdskap
  Projektägare: Kramfors kommun
  Projektledare: Staffan Östman
  Projektperiod: 2015-2018

 

 • Besöksnäringen ska utveckla näringslivet
  Syfte: förbättra marknadsföringen, marknadsnärvaron och produktutvecklingen och stärka regionens företag inom besöksnäringen. Locka fler besökare. En arbetsmodell för turistföretag ska utvecklas och skapa bättre förutsättningar för företagen. Ett annat mål är att Umeåregionen ska ta en större plats på besöksnäringsmarknaden.
  Tillsammans med näringslivet ska de skapa en långsiktighet i besöksnäringen, bland annat genom att hjälpa turistföretagen att nå fler kunder och skapa internationella affärskontakter.
  Projektägare: Visit Hemavan Tärnaby AB, 22,8 miljoner kronor
  Naturturism och kultur ska förlänga turistsäsongen i Umeåregionen som omfattas av Nordmaling, Bjurholm, Vindeln, Robertsfors, Vännäs och Umeå.

 • Landsbygd 2.0
  Syfte: utveckla service och boenden samt skapa nya mötesplatser och vandringsled i Härnösands kommun. I anslutning till lederna ska man arbeta för att boenden, serveringar och evenemang utvecklas och att upplevelserna paketeras. Leader Höga Kusten.Bakgrund: Landsbygd 2.0 bygger dels på erfarenheter från ett tidigare projekt, dels på vad som kommit fram vid olika workshops med kommunens landsbygdsråd och olika föreningar på landsbygden.
  Projektperiod: hösten 2016 – 2019
  Kontaktperson: Henrik Olsson, Landsbygdsutvecklare
  Projektägare: Härnösands kommun

 

 • Ringar på vattnet
  Syfte: öka konkurrenskraften för små och medelstora företag inom den vattennära besöksnäringen i Destination Sundsvall. Förhoppningen är att skapa nya jobb och att befintliga företag skall få en ökad omsättning. Satsning på infrastruktur, som hamnar och bryggor ingår också.
  Aktiviteter:  Stor tyngdpunkt kommer att läggas på de två fokusområdena i projektet. Det första är produkt- och affärsutveckling för företag inom besöksnäringen, samt design och produktutvecklingsföretag. Det andra är att tillgängliggöra kusten genom utveckling av infrastruktur. Ett stort antal åtgärder kommer genomföras i linje med dessa fokusområden, några exempel är ny brygga och ett nytt servicehus i Färja, husbilsparkering och tömningsstation med centralt läge i Sundsvall, ny brygga och servicehus på Åstön, förstärkning av kaj och en ny brygga i Vindhem, ny hamnanläggning i Lörudden.
  Projektbudget: 20 miljoner kronor.
  Finansiärer: Länsstyrelsen i Västernorrlands län 9,7 miljoner kronor, kommuner, landsting, föreningar och företag.

 

Västra Götalands län

 • Projekt Stärkt lokal attraktionskraft
  Att genom ett antal olika analyser och dialogmöten med lokala utvecklingsgrupper, föreningsliv och näringsliv tar fram strategier och handlingsplaner för att långsiktigt kunna systematisera arbetet med att stärka den lokala attraktionskraften och skapa förutsättningar för tillväxt för både näringslivet och Munkedals kommun samt i förlängningen för hela Västra Götalands Län genom erfarenhetsspridning.
  Projektägare: Munkedals kommun
  Projektperiod: 2015-2018
  Projektledare: Erik Larsson
 • Cykla och vandra i Sjuhärad
  Syfte: hitta de vandringsleder i Sjuhäradsområdet som är intressanta i ett vandringsturistiskt perspektiv, skapa säljbara vandringsprodukter tillsammans med företag i området. Sedan årsskiftet 2016 är även cykel med i projektet och vi heter numera Cykla och vandra i Sjuhärad.Projektledare: Emmy Hultberg, Maria Bylin och Arvid Johansson
  Projektägare: Leader Sjuhärad i samverkan med alla kommuner i Sjuhärad.
  Finansiär: tillväxtmedel från Boråsregionens kommunalförbund.
  Nuläge i januari 2017: tagit in fler vandringsleder, skapat nya paket och produkter tillsammans med turistföretag i området, haft festival, hållit i ledträffar.
  Kommande aktiviteter: fortsätta utveckla cykelleden Ätradalsleden till en nationell cykelled, fortsätta paketera upplevelser tillsammans med företagarna, hjälpa och stötta ansvariga för leder, grunda en förening som tar över arbetet efter projektets slut, producera en ny/uppdaterad broschyr.

 

 • Destination Halland 2020
  Syfte: stärka besöksnäringens utveckling i Halland. Fokus på kunskap, affärsutveckling och kommunikation.
  Finansiär: EU
  Projekttid: 3 år

 

 • Hållbar produktutveckling i Västsverige
  Syfte: stärka besöksnäringen i Västsverige genom att skapa kvalitets- och hållbarhetssäkrade produkter som kombinerar kulturupplevelser med vandring och cykling.
  Projekttid: 2016-2019.
  Finansiärer: Tillväxtverket 3 miljoner kronor.
  Projektägare : Västsverige
  Projektaktörer: Turistrådet Västsverige,  med besöksnäringsföretag, lokala turismorganisationer, kommuner i Västsverige samt Skaraborgs, Fyrbodals och Sjuhärads kommunalförbund.

 

 • Ungas kraft
  Syfte: ta till vara ungas potential. Insatsen omfattar eleven själv, lärare och skolkamrater liksom elevens familj. Universeum kommer att användas på tre sätt:
  – Som kompletterade lärmiljö för skolan med fortbildning för personal och program för elever.
  – Som kreativ kunskapsmiljö för familjerna med föräldrautbildning och gemensamma aktiviteter för föräldrar och barn.
  – Som social kunskapsmiljö för ungdomar 13–16 år med kurser och aktiviteter under eftermiddagar.
  Projektägare: Universum
  Finansiärer: Wallenbergstiftelserna 10 miljoner kronor
  Projektperiod: 2016-2019
  Övriga samarbetspartners: Chalmers, Göteborgs universitet.

 

 • Utveckla turismen, Trandansen och affärsmöjligheterna runt Hornborgasjön
  Projektägare: Skara, Skövde och Falköping
  Finansiärer: EU
  Projekttid: 3 år

Västmanlands län

 • Projekt Stuns
  Syfte: Skapa fler växande företag
  Aktiviteter: kunskapshöjande aktiviteter
  Projektägare: Almi Företagspartner
  Finansiär: EU:s socialfond
  Projektsumma: 22 miljoner kronor

 

Örebro län

 • Hållbart resande
  EU-projekt
  Beviljat stöd: 202.766 kronor

 

 • Projekt Stuns
  Syfte: Skapa fler växande företag
  Aktiviteter: kunskapshöjande aktiviteter
  Projektägare: Almi Företagspartner
  Finansiär: EU:s socialfond
  Projektsumma: 22 miljoner kronor
 • Bergslagen Outdoor
  Syfte: att tillsammans med besöksnäringen utveckla nya reseanledningar till området Bergslagen. Målet är att öka antalet besökare och gästnätter. Detta ska i sin tur öka omsättningen inom näringslivet och indirekt leda till fler arbetstillfällen. Ett nytt nätverk ska bildas med en bred mix från besöksnäringen. I projektet ska man även utveckla den digitala närvaron.
  Projektparter: Hällefors kommun tillsammans med kommunerna Lindesberg, Nora och Ljusnarsberg Projektägare: den ekonomiska föreningen Tursam i Bergslagen.
  Finansiärer: Region Örebro län 710.000 kronor, Hällefors kommun 10.735 kronor.
  Totalt projektbudget: 1,4 miljoner kronor.

 

Samarbetsprojekt mellan olika län

 • Competence Academy Tourism
  Projektägare: Tourism in Skåne
  Aktörer i projektet: Region Blekinge
  Syfte: stärka kompetensen hos företag inom besöksnäringen med fokus på innovationer och tjänsteutveckling.
  Finansiär: 12 miljoner kronor från ESF.

 

 • Kattegattleden
  Ett samverkansprojekt mellan Skåne, Halland och Västra Götaland.
  Sveriges första nationella cykelled, 37 mil lång.

 • ”Do it together”
  Syfte: söka nya sätt att skapa nätverk och samarbeten för att fånga upp det stora intresset för handgjort skapande.
  Hur: genom stora och små projekt/aktiviteter runt om i landet. Upptäcka nya arbetssätt som kan få slöjdens uttryck och former att utvecklas.
  Projektägare: Hemslöjden
  Finansiärer: Hemslöjden, PostkodLotteriets Kulturstiftelse

 

 • Framtidens besöksnäring – förutsättningar för en ny strategisk position
  Aktör: Svensk Turism
  Projektperiod: fram till augusti 2017
  Syfte: genomföra en studie om besöksnäringens villkor avseende på de stora och snabba förändringar som skett i näringsliv och samhälle och som väntas ske i framtiden. Studien ska bland annat belysa hur besöksnäringens branschstruktur och koppling till andra näringar har utvecklats och förväntas utvecklas framöver. Arbetet tar sin utgångspunkt i besöksnäringens ”Strategi2020” och ska kunna ligga till grund för utvecklingen av en nationell besöksnäringsstrategi med sikte på 2030.

 

 • Förstudie avseende beräkning av samhällsekonomiska effekter inom turism
  Aktörer: Trafikverket och 13 andra myndigheter.
  Syfte: utreda förutsättningarna för att utveckla modeller och beräkningsmetoder som inkluderar besöksnäringsperspektivet i samhälls- och infrastrukturplanering. Bakgrunden är ett behov av beslutsunderlag och verktyg för offentlig planering och investeringar inom turism och jämförbarhet med andra näringar.

 

 • Birding Baltic
  Syfte: utveckla naturturism med flyttfåglar som fokus samt stödja småskaligt jordbruk och en hållbar utveckling av landsbygden. Målet är att utveckla hållbara och kommersiellt framgångsrika satsningar på naturturism på Gotland samt i Estland och Lettland.
  Projektägare: föreningen Närsholmen på Gotland och organisationer i Estland och Lettland.
  Projektledare: Karin Åström
  Finansiär: Svenska institutet. Central Baltic programmet.

 

 • Urban Platsinnovation
  Syfte: bidra till kunskapsutveckling och spridning om hur centralorter kan utvecklas för att bli mer attraktiva för både invånare och besökare. En viktig del av projektet är samverkan mellan deltagande kommuner, lokala näringslivsorganisationer och forskare.Vad?  Högskolan Väst ska under en tre-årsperiod samverka med sex kommuner.
  Finansiärer: Interreg Sverige-Norge totalt 30 miljoner kronor i EU-medel med 50 procents medfinansiering.Projektägare: Högskolan Väst, Fredrikstad kommun, Norge, Lysekil, Strömstad, Trollhättans Stad, Uddevalla, Åmål.Projektets delmål:
  – stoppa nedåtgående trend med nedläggningar
  – skapa nya innovativa produkter, tjänster och upplevelser
  – öka antalet besökare/kunder
  – öka kompetensen hos deltagande projektaktörer genom deltagande vid kompetenshöjande möten
  Projektperiod: 1 okt 2015-30 sep 2018
 • Smakrik och blomstrande besöksnäring
  Syfte: att genom kompetensutveckling stärka företagens lönsamhet och konkurrenskraft. Tanken är att de ska kunna erbjuda trevligare utemiljöer, bättre matupplevelser etc.
  Projektägare: Fem länsstyrelser
  För vem? företag inom besöksnäringen i Stockholms, Uppsala, Västmanlands, Örebro och Södermanlands län.
  Vad? kurser och studiebesök och erbjuda rådgivning för företagare inom besöksnäringen. Aktiviteterna handlar bland annat om att lyfta matupplevelsen, få en effektivare försäljningsteknik och hur vi skapar en attraktiv utemiljö på besöksföretaget.
  Projektperiod: 2016-2018
  Finansiärer: Landsbygdsprogrammet 2014-2020.

Nationella projekt

 • Öka utbud av upplevelser för kultur- och naturintresserade besökare från andra länder
  Projektägare: Region Blekinge, Region Dalarna, Regionförbundet Uppsala län, Region Östergötland, Smålands Turism AB, Tourism in Skåne AB, Västarvet samt fem kommuner i Västerbotten med Nordmalings kommun som projektägare.
  Projektbudget: 40 miljoner kronor.
  Projektperiod: 2016-2019
  Finansiär: Tillväxtverket

 

 • Måltidsupplevelser:
  Syfte: få internationella turister att välja Sverige och spendera mer på restauranger och livsmedel.
  Aktiviteter: marknadsföra svenska måltidsupplevelser och exportera produkten.
  Projektägare: Visit Sweden (projektet är en del av Landsbygdsprogrammet 2014-2020
  Projektbudget: 57 miljoner kronor
  Finansiärer: Jordbruksverket (40 mkr)
  Projektperiod: 2016-2020

 

Samarbetsprojekt med andra länder

 • SITE Destination
  Syfte: genom gränsöverskridande samarbete stärka regionens attraktivitet och konkurrenskraft. Främja en hållbar utveckling genom fokus på hållbar utveckling av samhällsservice, infrastruktur och kompetensförsörjning kommer SITE Destination att arbeta för att stärka regionens konkurrenskraft gentemot övriga Europa.
  Visionen är att skapa förutsättningar för en attraktiv världsdestination med helårsaktiviteterSamarbetsprojekt Sverige-Norge
  Projektperiod: 1 juli 2015 – 30 juni 2018
  Finansiärer: delfinansieras av EU och den norska staten genom Interregprogrammet samt Region Dalarna.

 

 •  Archipelago Partnerships Archipelago – strategic partnerships for business development
  Syfte: utveckla företagandet i skärgården i Sverige och i Finland.
  Projektägare:Södertörns högskola, Yrkeshögskolan Novia, Handelshögskolan vid Åbo Akademi och Drivhuset.
  Finansiär: Central Baltic-programmet, ett av EUs strukturfondsprogram under målet om territoriellt samarbete.
  Budget: 1,6 miljoner euro, cirka 15,7 miljoner svenska kronor.
  Projektperiod: oktober 2016–

 

 • Geologiskt arv i Inre Skandinavien (GEARS)
  Bakgrund: i Dalarna finns stora geologiska naturvärden och det anses vara en stor underutnyttjad resurs inom många områden, bland annat besöksnäringen.
  Syfte: bidra till att utveckla besöksmålen inom tre områden, Folldal (Norge), Fulufjället samt Siljansringen. Detta ska, bland annat, ske genom att öka kunskapen om de geologiska naturvärdena i de aktuella områdena.
  Projektägare: Sveriges geologiska undersökning (SGU).
  Finansiering: Region Dalarna bidrar med 932 952 kronor.

 

 • Gränsöverskridande besöksförvaltning för Fulufjällets nationalparker
  Syfte: skapa en gemensam besöksstrategi som ska öka tillgängligheten till gränsregionens natur- och kulturarv, utveckla samarbetet mellan områdesförvaltningen i båda länderna, öka engagemanget band lokala intressenter och bedriva naturvård.
  Samarbetsprojekt mellan nationalparksförvaltningarna för Fulufjället i Sverige och Norge.
  Projektets fem huvudaktiviteter:
  – kunskapsunderlag om naturvärden, kulturvärden, besökare, turism och omvärl
  – en gemensam gränsöverskridande grafisk profil
  – gränsregional tillgänglighet, attraktiva besöksmål och information
  – besöksstrategi och åtgärdsplan 2019-2023
  – kommunikation och kompetensutveckling

 

Tipsa oss gärna om fler projekt!