Statistik

Nedan finns statistik från hela rese- och turismbranschen i Sverige under det senaste året.

 

Camping

Husvagns-och husbilsstatistik juli 2017, Husvagnsbranschens riksförbund

Husvagns- och husbilsstatistik juni 2017, Husvagnsbranschens Riksförbund

Husbils- och husvagnsstatistik, maj 2017, Husvagnsbranschens Riksförbund

Husvagnsregistreringar mar 2017 Husvagnsbranschens Riksförbund

Husvagns- och husbilsregistreringar januari 2017

Statistik Svensk camping 2015

Campingplatsernas andel av det kommersiella boendet i Sverige 2015

Regional statistik gästnätter per län campingboende 2015

 

Destinationer

Sigtunas besöksnäring 2016

Stockholms besöksnäring, Visitors Board of Stockholm

Värmlands besöksnäring, Visit Värmland

Växjö: Under 2016 har antal uthyrda rum uppgått till 198.651 stycken – en ökning med 17.000 rum från 2015. Beläggningen var53,9%. De totala logi intäkterna ökade med 13,6%. Växjö & Co.

 

Flygplatser, Swedavia

Antal landningar och passagerare och procentförändring per flygplats dec 2016

Antal landningar och passagerare och procentförändring på Swedavias flygplatser dec 2016

 

Museer

Malmö museer, år 2016 419.934 besökare.

Naturhistoriska riksmuseet: 2016 +35%, 771.991 besökare.

Värmlands Museum: år 2016 227 397 besökare, År 2015: 210 756 besökare

Transport

Statistik om bussbranschen Sveriges Bussföretag, aug 2017

Övrigt

Turismstatistik, SKL

Turismstatistik för Sverige

Statistik från Tillväxtverket