Statistik

Nedan finns statistik från hela rese- och turismbranschen i Sverige under det senaste året.

 

Camping

Husbils- och husvagnsstatistik, maj 2017, Husvagnsbranschens Riksförbund

Husbils- och husvagnsregistreringar, april 2017, Husvagnsbranschens riksförbund

Husvagnsregistreringar mar 2017 Husvagnsbranschens Riksförbund

Husvagns- och husbilsregistreringar januari 2017

Husvagns- och husbilsregistreringar december 2016 Husvagnsbranschens riksförbund

Husvagns- och husbilsstatistik nov 2016, Husvagnsbranschens Riksförbund

Husvagnsbranschens statistik okt 2016

Statistik Svensk camping 2015

Campingplatsernas andel av det kommersiella boendet i Sverige 2015

Regional statistik gästnätter per län campingboende 2015

 

Destinationer

Sigtunas besöksnäring 2016

Stockholms besöksnäring, Visitors Board of Stockholm

Värmlands besöksnäring, Visit Värmland

Växjö: Under 2016 har antal uthyrda rum uppgått till 198.651 stycken – en ökning med 17.000 rum från 2015. Beläggningen var53,9%. De totala logi intäkterna ökade med 13,6%. Växjö & Co.

 

Flygplatser, Swedavia

Antal landningar och passagerare och procentförändring per flygplats dec 2016

Antal landningar och passagerare och procentförändring på Swedavias flygplatser dec 2016

Trafikstatistik nov 2016

Antal-landningar-och-passagerare-per-flygplats-swedavia-okt-2016 antal-landningar-okt-2016

Antal landningar och passagerare per flygplats aug 2016

Antal landningar och passagerare inrikes utrikes per flygplats aug 2016

Antal landningar och passagerare inrikes utrikes aug 2016

Antal landningar och passagerare aug 2016

 

Museer

Malmö museer, år 2016 419.934 besökare.

Naturhistoriska riksmuseet: 2016 +35%, 771.991 besökare.

Värmlands Museum: år 2016 227 397 besökare, År 2015: 210 756 besökare

 

Övrigt

Turismstatistik, SKL

Turismstatistik för Sverige

Statistik från Tillväxtverket