Resultat

Här kan man läsa om hur det går ekonomiskt för företag inom besöksnäringen (i bokstavsordning)
Listan uppdateras kontinuerligt.

 

Grönklittsgruppen
Helårsrapport  1 september 2015–31 augusti 2016:
Inom parentes föregående år.

  • Intäkter: +86MSEK / 38% 313 MSEK (227)
  • Resultat efter finansiella poster: 35,2 MSEK (+382%)
  • Resultat per aktie: 6,02 SEK +415%
  • Händelser under året: förvärv camping, fokus verksamhetsutveckling och prissättning.

Liseberg

Omsättning 2016: 1,17 miljarder kronor (+3%), enligt prognos.

Nordic Leisure AB

Under 2016 uppgick koncernens intäkter till 233,3 MSEK (111,4) och under fjärde kvartalet uppgick intäkterna till 49,8 MSEK (34,1). Årets resultat EBITDA uppgick till 52.1 MSEK (-6.0)

2016 (januari-december)

Rörelsens intäkter uppgick till 233,3 MSEK (111,4)
Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till 52,1 MSEK (-6,0)
Resultat efter skatt uppgick till 37,3 MSEK (-13,1)
Resultat efter skatt per aktie uppgick till 0,66 SEK (-0,23)
Antal aktiva onlinekunder uppgick till 34 563 (24 399)
2016 (oktober-december)

Rörelsens intäkter uppgick till 49,8 MSEK (34,1)
Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till 0,79 MSEK (-0,60)
Resultat efter skatt uppgick till -3,3 MSEK (-3,7)
Resultat efter skatt per aktie uppgick till -0,06 SEK (-0,07)
Antal aktiva onlinekunder uppgick till 34 563 (24 399)

 

Rezidor

Kvartalsrapport januari-mars 2017

SAS

Delårsrapport november 2016-januari 2017, SAS

Scandic Hotels

Årsrapport 2016, Scandic Hotels

 

SJ

Årsrapport 2016, SJ

 

Skistar

Delårsrapport september-november 2016:

Netto-omsättning: 117 MSEK (82)
Resultat efter skatt: -207 MSEK (-182)
Resultat per aktie: -5,15 SEK (-4,64)
Händelser: konsolideringen av St. Johanner Bergbahnen GmbH påverkar vinsten efter skatt med -12 MSEK.

 

Vill du rapportera hur det går för er verksamhet?  Hör av dig till vår redaktör på tel. 070-288 80 54.

Källor: respektive företag