Destinationsutveckling


Placebrander

Placebrander sprider inspiration och kunskap kring platsmarknadsföring och platsutveckling. Det...

OnSpotStory AB

Med hjälp av mobiltelefonen och webben ger OnSpotStory besökare information om kultur, histor...

Destinationsbyggarna

Att bygga en destination kräver planering, långsiktighet och framför allt erfarenhet. Och är ...

Nordic Bench

Kunskapsföretag med fokus på oberoende branschstudier med stöd av Net Promoter metodiken.

...