Rapporter


Här kan du läsa rapporter om svensk besöksnäring

Rapporter

Fakta om svensk turism 2017

Vardag och framtid för turismföretagen, maj 2018

Handbok internationella investeringar i svensk besöksnäring, mars 2018

Företagens behov av service, mars 018

Årssiffror för svensk turism, 2017

Nationell kartläggning turism- och rekreationscykling

Fler filminspelningar till Sverige

Nyanlända och vägen till arbetet och företagande

Utveckla svenska städer

En guide till svensk statistik för kulturella och kreativa näringar

Räcker Pengarna?

Strategisk styrelsekompetens

Den affärsjuridiska tillväxtresan, Tillväxtverket

Företagens villkor och verklighet, 2017

Turismens årsbokslut 2016

Hur utvecklar vi hållbara turistdestinationer

Undersökningar om turism

Besöksnäringens kompetensbehov och kompetensförsörjning

_________________________________________________________________________

Rapporter

Rapport Finansiering av leder, mars 2018

Naturturism och friluftsliv i fjällen – Klas Sandell

Vintersportorten året runt, 2015

_________________________________________________________________________

Rapporter

Destination Rymden – en nationell innovationsagenda

_________________________________________________________________________

Rapporter

Så påverkas turismen på vägen till vuxenlivet, en avhandling skriven av Peter Möller

________________________________________________________________________

Rapporter

Innovation inom hotellbranschen

________________________________________________________________________

 

Riksidrottsförbundet

Nationell strategi idrottsevenemang

________________________________________________________________________

Svensk Turism

Visit the Future

________________________________________________________________________

Nordens Välfärdscenter

Möten för alla

________________________________________________________________________

 

Regeringsuppdrag

Världskulturuppdraget SMVK sep 16

Regeringens utredning om Bromma och Arlanda

Rapport 2016 Inför en flygstrategi

________________________________________________________________________

Riksutställningar

Länsmuseernas situation

________________________________________________________________________

Trafikverket

Utredning om nattåg till Norrland maj 2016

_________________________________________________________________________

World Tourism Organization

European Union Short-Term Tourism Trends, 2017:4

_______________________________________________________________________

Myndigheten för Kulturanalys

Besöksutveckling-på-de-centrala-museer-2017

 

 

Vill ni också att er rapport skall finnas på listan ovan? Ring redaktionen tel. 070-9779252!

Senaste nytt