Rapporter


Här kan du läsa rapporter inom svensk besöksnäring

Rapporter

Fler filminspelningar till Sverige

Nyanlända och vägen till arbetet och företagande

Utveckla svenska städer, Tillväxtverket

En guide till svensk statistik för kulturella och kreativa näringar

Räcker Pengarna?, Tillväxtverket

Strategisk styrelsekompetens, Tillväxtverket

Den affärsjuridiska tillväxtresan, Tillväxtverket

Företagens villkor och verklighet, 2017, Tillväxtverket

Turismens årsbokslut 2106, Tillväxtverket

Hur utvecklar vi hållbara turistdestinationer, Tillväxtverket

Undersökningar om turism, Tillväxtverket

Besöksnäringens kompetensbehov och kompetensförsörjning, Tillväxtverket

 

Rapporter

Naturturism och friluftsliv i fjällen – Klas Sandell, ETOUR

Vintersportorten året runt, ETOUR, 2015

 

Rapporter

Destination Rymden – en nationell innovationsagenda, Kairos Future

 

Rapporter

Så påverkas turismen på vägen till vuxenlivet, en avhandling skriven av Peter Möller, Örebro Universitet

 

Rapporter

Innovation inom hotellbranschen, BFUF

 

Invest Stockholm

Stockholm Hotellrapport 2016, Invest Stockholm

Utfall vid evenemang 2016 Stockholm

 

Riksidrottsförbundet

Nationell strategi idrottsevenemang, Riksidrottsförbundet

 

Svensk Handel

Shoppingturism 2016, Svensk Handel

Hållbarhetsundersökning 2015. Svensk Handel

 

SNCVB

Nationell kongressrapport 2015 SNCVB

 

Nordens Välfärdscenter

Möten för alla, Nordens Välfärdscenter

 

YouGov

Eurovision 2016, YouGov

 

Regeringsuppdrag

Världskulturuppdraget SMVK sep 16

Regeringens utredning om Bromma och Arlanda

Rapport 2016 Inför en flygstrategi

 

Riksutställningar

Länsmuseernas situation, Riksutställningar

 

Trafikverket

Trafikverkets utredning om nattåg till Norrland maj 2016

 

Fastighetsägarna

Cityklimatet under åren 2015-2016, Fastighetsägarna

 

World Tourism Organization

European Union Short-Term Tourism Trends, 2017:4

 

 

Vill ni också att er rapport skall finnas på listan ovan? Ring redaktionen tel. 070-288 80 54!