Rapporter


Allmänt om branschen

Fakta om svensk turism 2016, Tillväxtverket

Hur utvecklar vi hållbara turistdestinationer, Tillväxtverket

Besöksnäringens kompetensbehov och kompetensförsörjning, Tillväxtverket

Destination Rymden – en nationell innovationsagenda

Naturturism och friluftsliv i fjällen – landskapsrelationer i förändring Klas Sandell ETOUR

Så påverkas turismen på vägen till vuxenlivet, en avhandling skriven av Peter Möller, Örebro Universitet 2016

Vintersportorten året runt, ETOUR 2015

Boende

Innovation inom hotellbranschen, BFUF

Destinationer

Hässleholm, Kommunala turismeffekter, 2016

Norrköping, Kommunala turismeffekter 2016

Stockholm Hotellrapport 2016, Invest Stockholm

Event

Nationell strategi idrottsevenemang, Riksidrottsförbundet

Utfall vid evenemang 2016 Stockholm

 

Handel

Shoppingturism 2016, Svensk Handel

 

Hållbarhet

Hållbarhetsundersökning 2015. Svensk Handel

 

Konferenser, event och möten

Nationell kongressrapport 2015 SNCVB

Möten för alla, Nordens Välfärdscenter

Eurovision 2016, YouGov

 

Museum

Regeringsuppdrag Världskulturuppdraget SMVK sep 16

Länsmuseernas situation, Riksutställningar

 

Transport

Trafikverkets utredning om nattåg till Norrland maj 2016

Regeringens utredning om Bromma och Arlanda

Rapport 2016 Inför en flygstrategi

 

 

Vill ni också att er rapport skall finnas på listan ovan? Ring redaktionen tel. 070-288 80 54!