Statistik

Nedan finns statistik från hela rese- och turismbranschen i Sverige

Campingbranschen

Husbils-och husvagnsregistreringar okt 2017, Husvagnsbranschens Riksförbund

Husbils- och Husvagnsregistreringar, sep 2017, Husvagnsbranschens Riksförbund

Husvagns-och husbilsstatistik juli 2017, Husvagnsbranschens riksförbund

Husvagns- och husbilsstatistik juni 2017, Husvagnsbranschens Riksförbund

Husbils- och husvagnsstatistik, maj 2017, Husvagnsbranschens Riksförbund

Husvagnsregistreringar mar 2017 Husvagnsbranschens Riksförbund

Statistik Svensk camping 2015

Campingplatsernas andel av det kommersiella boendet i Sverige 2015

Regional statistik gästnätter per län campingboende 2015

 

Destinationer

Sigtunas besöksnäring 2016

Smålands Turism, sommaren 2017

Stockholms besöksnäring, Visitors Board of Stockholm

Möten och evenemang i Uppsala 2016, Destination Uppsala

Värmlands besöksnäring, Visit Värmland

 

Flygplatser, Swedavia

Antal landningar och passagerare och procentförändring per flygplats dec 2016

Antal landningar och passagerare och procentförändring på Swedavias flygplatser dec 2016

 

Museer

Malmö museer, år 2016 419.934 besökare.

Naturhistoriska riksmuseet: 2016 +35%, 771.991 besökare.

Värmlands Museum: år 2016 227 397 besökare, År 2015: 210 756 besökare

 

Transport

jan-aug 2017, Wasaline

Bussbranschen Sveriges Bussföretag, aug 2017

 

Övrigt

Turismstatistik, SKL

Statistik

Sommarturismen 2017, Tillväxtverket/SCB

Statistik från Tillväxtverket