Finansiering

Det är inte lätt att hitta finansieringslösningar för sin verksamhet. Här nedan kan du läsa om några möjligheter som finns för att finansiera en besöksnäringsverksamhet.

Banklån

Det är inte helt enkelt att få ett banklån beviljat men om man ser till att ha en genomarbetad affärsplan och en budget så ökar man möjligheterna. Glöm inte att gå till flera banker, inte bara en bank, för att kunna jämföra villkoren för banklånet.

Privatlån

Det kan vara enklare att bli beviljad ett större lån om du äger ett aktiebolag. Ett aktiebolag kostar 25000 SEK och det kan du enkelt ta ett privatlån till och sedan betala av med företagets kapital. Använd en säker jämförelsesajt som exempelvis Lånea för att låna 25 000SEK.

Crowdfunding

Crowdfunding betyder att man samlar in finansiering från allmänheten. Detta sker ofta genom crowdfunding-sajter. Crowdfunding ger en möjlighet att locka både små och stora investerare. Här kan du skaffa dig användbara relationer som inte bara ger ditt företag finansiering utan också mycket kunskap.

Tävlingar

Att vara med i tävlingar för att vinna finansiering till sitt företag är inte något som man ”bara” kan göra för att få pengar till företaget. Men det är bra om man vill synas för marknaden och investerare. Detta kan skapa förutsättningar för att få verksamheten att växa.

Almi

Almi är ett statligt ägt bolag som lånar ut pengar till företag. Hos Almi är det lättare att få ett lån än hos banken och det finns olika typer av lån.

Dessa typer av lån finns att söka:

 • Förstudiemedel: delas ut till företag som vill verifiera innovativa idéer i projektfasen. Idén skall vara unik och det skall finnas en bra affärspotential. Max 50.000 kronor
 • Riskkapital: för att finansiera nystartade bolag.
 • Innovationslån: villkorslån inriktat på innovationsprojekt. Minst 50.000 kronor och upp till 50% av det totala finansieringsbehovet.
 • Mikrolån: riktat till företag i uppstart och med högst nio anställda. En viss tids amorteringsfrihet, begränsade säkerheten för låntagaren. Upp till 200.000 kronor.
 • Tillväxtlån: för små och medelstora företag.
 • Exportfinansiering: för er som vill göra en internationell satsning.

Bidrag och stöd

Några aktuella stöd kan du bl.a. hitta på Tillväxtverket, närmsta destinationsbolag eller er kommun.

Hos Tillväxtverket kan du söka:

 • regionalt investeringsstöd där delfinansiering på minst 50% krävs
 • regionalt bidrag för företagsutveckling: kan sökas av små och medelstora företag i glesbygd
 • transportbidrag: kan sökas av företag i norra Sverige
 • affärsutvecklingscheckar: kan sökas av små företag. Sökbelopp 50-250.000 kronor

Vinnova erbjuder innovationscheckar, medfinansiering av innovationsprojekt i företag.

Starta eget bidrag kan sökas hos Arbetsförmedlingen. Även Jordbruksverket delar ut starta eget bidrag, sk Startstöd på 250.000 kronor.

Länsstyrelsen delar var år ut pengar inom olika program för att hjälpa länens företag att få en långsiktig lönsamhet och tillväxt.

Affärsänglar

Genom affärsänglar kan ditt företag få en enorm tillväxt då man får stöd i att finansiera och utveckla sitt företag. En nackdel är att man måste leverera en hög avkastning till dem.

Riskkapitalister

Om man redan har ett företag som rullar så kan man ta in pengar via riskkapitalister. Förutom att finansiera ditt företag ger de tillgång till ovärderlig kunskap.

Crowdlending

En ganska ny finansieringslösning står crowdlending för. Det innebär att man lånar pengar från andra företag eller privatpersoner. Räntan sätts vid en budgivning på nätet.

Här nedan kan du läsa om stöd som din verksamhet kan söka om du vill starta eller utveckla företaget (sorterat på län)

Kalmar län

 • Hållbar tillväxt och internationalisering
  För vem: små och medelstora företag
  Användningsområde: forskning och utveckling, affärsutveckling inom besöksnäringen, marknadsföring av nystartade företag, design för ökad konkurrenskraft, företagsutveckling för hållbar tillväxt, nya marknader.
  Finansiär: Tillväxtverket
  Syfte: att företagen ska ges bättre möjligheter att förflytta sig i värdekedjan, det vill säga maximera vinsten och minska kostnaderna.

Kronobergs län

 • Investeringar i rekreation och turism
  Stöd för att till exempel skapa badplatser eller finansiera leder för vandring och cykling.
 • Utveckling av natur- och kulturmiljöer
  Du kan få stöd om du bevarar eller utvecklar natur- och kulturmiljöer och byggnader som har ett historiskt värde, till exempel hembygdsgårdar.
  Länsstyrelsen i Kronobergs län.
 • Havs- o. Fiskeriprogrammet
  Det finns flera stöd till fiske, vattenbruk och för saluföring och beredning. Mer information finns på Jordbruksverkets webbplats.

Skånes län

 • Internationalisering
  Vem kan söka? skånska småföretag, med minst 2 anställda och en omsättning om minst 3 miljoner kronor, som vill förbereda och genomföra en satsning på en ny marknad utanför Sverige.
  Projektsumma: affärsutvecklingscheckar upp till 250.000 kronor (man måste dock stå för minst hälften av pengarna)
  Total projektsumma: 10 miljoner kronor
  Aktörer: Region Skåne, Almi, Exportkreditnämnden, Business Sweden, Tillväxtverket och Invest in Skåne/Enterprise Europe Network.
  Finansiär: Tillväxtverket.
  Syfte: öka konkurrenskraften och i förlängningen få företagen att nyanställa.

 

 

Stockholms län

 

Västerbottens län

 • Stöd till utveckling av natur- och kulturmiljö
  Vem får söka: hembygdsgårdar
  Vad kan man få i stöd? 100 % stöd om sökande är offentlig aktör, dock 30 % offentlig medfinansiering. 50 % stöd om företag, 90 % stöd i övrigt. Ej ansökningar under 50 000 kr.
  Syfte: att bevara och restaurera odlingslandskapets natur- och kulturmiljöer, främja friluftsliv och rekreation, kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsemiljöer och överloppsbyggnader, tillvarata och vårda kulturhistoriskt värdefulla byggnader även trädgårds- och gårdsmiljöer som kan utvecklas till mötesplatser, Förbättrad tillgänglighet.

 

 • Stöd till investeringar i service och fritid
  Vem kan söka: det går att söka till anläggningar för idrotts- och fritidssysselsättningar, samlingslokaler
  Vad kan man få stöd för: 90% stöd dock krav på 30 % offentlig medfinansiering. 10 % privat finansiering. Ej ansökningar under 100.000 kr. Högst 600.000 kr i stöd.
  Samt till anläggningar och utrustning som bidrar till förbättrad service, investeringar i dagligvarubutiker, drivmedelsanläggningar och investeringar i andra lokaler. Etablering av servicepunkter, lokala distributions- och logistiklösningar och lösningar för betaltjänster.

Webbplatser värt att besöka

 • Guide till EU-program i Sverige, Tillväxtverket

 

Vill du tipsa om fler möjligheter till stöd? Maila oss här.

Senaste nytt