Pågående turismprojekt

Här kan du läsa om projekt som pågår inom svensk besöksnäring.
(sorterade länsvis i bokstavsordning)

Blekinge län

 • Projekt DUNC

  Syfte: Projektet ska undersöka hur man kan utveckla världsarv som pekats ut av UNESCO i södra Östersjöområdet till hållbara besöksmål.
  Partners: Marinmuseum, biosfärområdet Blekinge arkipelag, Länsstyrelsen i Kalmar län, biosfärområdet Rügen och Statens Fastighetsverk.
  Projekttid: augusti 2017 februari 2021

Dalarnas län

 • Gamification of Dalarna, steg 2

  Syfte: Projektets mål är att sy ihop länets stora besöksnäring med spelindustrin för att skapa nya upplevelser. En fortsättning från steg 1.
  Projektägare:  Region Dalarna
  Projektperiod: april 2020 april 2023
  Finansiärer: Region Dalarna beviljar 6 350 588 kronor, EU:s strukturfond Norra Mellansverige.
  Total budget: 12 701 176 kronor

Gotlands län

Gävleborgs län

Hallands län

Jämtlands län

Jönköpings län

Kalmar län

 • Projekt växande besöksnäring

  Syfte: Projektet ska utveckla och erbjuda företag affärs- och produktutvecklingsinsatser för att möta en tilltagande konkurrens.
  Projektägare: Regionförbundet Kalmar län
  Budget: 13 miljoner
  Projektperiod: 2018 augusti 2021

Norrbottens län

Skånes län

Smålands län

Stockholms län

 • Projekt MatLustSyfte: Projektet ska arbeta för en mer lönsam och hållbar livsmedelsnäring i Stockholmsregionen. Det är ett femårigt EU-projekt.
  Projektaktiviteter: Inventering och utveckling av hållbara produkter och utvecklingsprogram. Erbjuder även konferenser/workshops och möjlighet till nätverkande med andra.
  Finansiärer: EU.

Sörmlands län

 • Handla för Eskilstuna

  Syfte: Projektet vill få Eskilstunaborna att känna att deras val gör skillnad för den stad de bor i och att de stödjer den lokala näringen.
  Projektaktörer: Eskilstuna Innerstad, Tuna Park, Gamla staden, Torshälla handel, Ica Maxi, Folkesta och Destination Eskilstuna.

 • Digital kompetensutveckling för besöksnäringen

  Syfte: Projektet ska stärka besöksnäringen genom att erbjuda kostnadsfri digital kompetensutveckling inom en rad olika områden, såsom värdskap, digitalisering och ledarskap. Projektet är en del i arbetet med att mildra pandemins påverkan på besöksnäringen genom att stärka såväl företagen som de anställdas kompetensprofiler.
  Projektägare: Stua med medel från svenska ESF-rådet
 • Robotisering och automatisering i besöksnäringen

  Syfte: Projektet undersöker hur robotisering och automatisering kan bidra till en hållbar utveckling för företag i besöksnäringen. Nya koncept och tekniker testas.
  Projektägare: Stua med finansiering av Tillväxtverket.
  Projektperiod: 2019 sommaren 2021

 

 • Kultur och turism för ökad attraktionskraftSyfte: Stua tillsammans med Destination Eskilstuna och Region Sörmland driver ett näringslivsprojekt, riktat mot kulturella och kreativa näringar i nära koppling till besöksnäring. Företagen ska få ökad kunskap om vad deras kunder efterfrågar och hur de som företag kan dra nytta av digitala möjligheter. Samarbetet ska också bidra till att de som arbetar i främjarorganisationer både lokalt och regionalt stärks.
  Projektägare: Stua tillsammans med Destination Eskilstuna och Region Sörmland med finansiering från Tillväxtverket.
  Projektperiod: 2020 – 2022

Uppsala län

 • Musik vid Långsjön

  Syfte: Ett projekt med friluftskonserter drivet av lokala aktörer under sommaren för att stödja ett levande kulturliv i hela kommunen.
  Finansiär: Uppsala kommun (50.000 kr + 25.000 kr)
  Projektperiod: 2016 – hösten 2021

Värmlands län

Västerbottens län

 • Business Capacity Development in Swedish LaplandSyfte: Projektet ska skapa en långsiktigt hållbar tillväxt för små och medelstora företag inom besöksnäringen för destinationen Swedish Lapland vilken omfattar Norrbottens alla kommuner samt Sorsele och Skellefteå kommun i Västerbottens län.
  Projektägare: Swedish Lapland Visitors Board.
  Finansiärer: EU:s Strukturfonder & Tillväxtverket.

Västernorrlands län

Västra Götalands län

Västmanlands län

Örebro län

Östergötland län

Samarbetsprojekt mellan olika län

 • Nationellt ramverk för vandringslederSyfte: Projektet ska ta fram ett nationellt ramverk för Sveriges vandringsleder. Ett enhetligt system säkerställer kvaliteten och hållbarheten på landets leder.
  Projektägare: Tourism in Skåne AB
  Projektperiod: 2020 2023
  Finansiärer: Jordbruksverket & Tillväxtverket.
  Organisation: Visit Dalarna, Turistrådet Västsverige, Visit Värmland, Region Västerbotten och Linköpings stift.
 • Baltic Wings

  Syfte: Projektet ska utveckla hållbara och kommersiellt framgångsrika satsningar på naturturism, som exempelvis fågelskådning, på Gotland. Fåglar och turism är i fokus.
  Projektägare: Föreningen Närsholmen på Gotland
  Finansiär: Svenska institutet. Central Baltic programmet.

 • Lake Vänern Grand Tour

  Syfte: Projektet ska skapa ett system av internationell standard som ökar tillgängligheten till Vänern och underlättar för alla att uppleva Vänern på ett hållbart, enkelt och trevligt sätt.
  Finansiering: Budget på 4 miljoner kronor. Projektet finansieras av Jordbruksverket, Region Värmland, Västra Götalandsregionen och kommunerna kring Vänern.
  Projektperiod: 2018 2021

Nationella projekt

Samarbetsprojekt med andra länder

 • Bärkraft | Bærekraft

  Syfte: Ett gränsöverskridande projekt som ska bidra till en ökad kunskap om hållbarhet genom att lyfta fram goda exempel och erbjuda personlig coachning.
  Projektaktörer: Gold of Lapland, Visit Hemavan Tärnaby och Helgeland Reiseliv i Norge.
  Projektägare: Visit Hemavan Tärnaby AB
  Projektperiod: 2019 september 2021
  Totalbudget: Sverige 907 367 € och Norge 614 827 €

 • Projekt Interconnect

  Syfte: Projektet ska undersöka hur man kan underlätta resandet med kollektivtrafik mellan länderna kring Östersjön.
  Projektägare: Region Blekinge
  Projektmedarbetare: Lokala och regionala myndigheter, kollektivtrafik organisationer, forskningsaktörer samt samverkansnätverk från Sverige, Estland, Litauen, Polen, Tyskland och Danmark.
  Projekttid: juni 2017 – maj 2020

   

Tipsa oss gärna om fler projekt!

Senaste nytt