Veckans Profil

Hej Susanne, du är sedan en kort tid tillbaka ordförande i Svensk Turism. Hur känns det?

Det känns fantastiskt att få arbeta med det jag brinner för – besöksnäringen. Det är en spännande bransch som har många framtidsmöjligheter!

Berätta lite om dig själv!

Jag är 44 år och är född i Göteborg men flyttade till Östersund när jag var 8 år. Min pappa arbetade inom besöksnäringen så man kan säga att jag vuxit upp med näringen.

Nu bor jag kvar i Östersund där jag driver två hotell. Under 5-6 månader per år på vintern bor jag på Kanarieöarna där jag driver ett café. Under den tiden pendlar jag till Sverige varannan vecka. På vintern kan man ofta hitta mig i Vemdalen eller på sommaren på Tjörn där min mor har hus.

Vad kommer du att fokusera på i ditt nya uppdrag?

Jag vill ta ett vidare grepp om besöksnäringen och knyta samman alla organisationer i vår paraplyorganisation. Mitt uppdrag är att se till att vi i Svensk Turism fokuserar på vårt uppdrag.

Många undrar vad Svensk Turism gör. Kan du förklara det?

Svensk Turism ägs av 170 besöksnäringsföretag och organisationer som representerar tiotusentals företag i hela besöksnäringen inom näringens olika områden resa, äta, bo och göra.

Våra huvuduppgifter är att driva näringens strategiska utveckling och vara en aktiv delägare av Visit Sweden. En vanlig missuppfattning är att vi jobbar med marknadsföring men det gör vi inte. Just nu ligger stort fokus på att ta fram nästa nationella besöksnäringsstrategi.

Hur ser er organisation ut?

Vi är en liten arbetande organisation med en person som arbetar heltid och mig som jobbar som ordförande några timmar per månad. I ryggen har vi en styrelse bestående av många av besöksnäringens främsta ledare vilket gör att vi har en mycket bred kompetens inom frågor som rör besöksnäringens utveckling.

Hur tas en besöksnäringsstrategi fram?

Just nu arbetar vi tillsammans med Tillväxtverket med ett projekt som heter Visit the Future. Besöksnäringen är under stor tillväxt i Sverige vilket gör att näringen efterfrågar mer kunskap om digitalisering, konsumtionsbeteenden, affärsmodeller med mera. Därför behövs en besöksnäringsstrategi.

I projektet tittar vi på förutsättningar och förändringar i samhällets och näringslivets strukturer. Syftet är att identifiera områden som behöver utvecklas och sen komma med idéer om hur alla aktörer inom besöksnäringen kan göra för att utvecklas. Resultatet ska sedan ligga till grund för en framtida strategi för svensk besöksnäring.

I projektet har man arbetat i think tanks utifrån identifierade teman. I varje tema har man samlat talare, debattörer och framtidsexperter från olika branscher. Presentationerna har sedan följts av livliga och spännande diskussioner med experterna och ett antal inbjudna åhörare.

Förutom att formulera en framtida strategi för svensk besöksnäring är nästa steg i projektet också att genomföra regionala inspirationsseminarier och fördjupningar för uppstart av tillväxtprojekt i samverkan med andra branscher. I hela projektet håller vi en nära kontakt med både besöksnäringsföretag och politikerna.

Vad behöver besöksnäringen för att växa?

Idag behövs det fler utbildningar som turismföretagarna kan gå för att de ska kunna utveckla sina företag.

En långsiktighet och en bred politisk samsyn gällande besöksnäringens utveckling så att vi skapar långsiktiga spelregler. Detta är centralt för företagens mod, vilja och möjlighet att investera och fortsätta växa.

Bland annat är områdena transport, infrastruktur, statistik, regelförenkling och företagens villkor grundläggande för den fortsatta utvecklingen.

Näringen själv behöver bland annat fortsätta att hålla sig uppdaterad om de stora förändringar som sker i samhället och proaktivt se till att dra fördel av den utvecklingen.

Senaste nytt