Veckans Profil

Vem är Helena?

Platsmarknadsföringsexpert som startat Placebrander och dessförinnan jobbat som marknadschef på Destination Jönköping. Idag driver jag Placebrander tillsammans med Anna Österlund som är baserad i Norrköping. Själv är jag baserad i Jönköping/Huskvarna.

 

Vad fick dig att börja jobba med platsmarknadsföring?

Redan 2004 åkte jag till New York för att studera hur man marknadsför Sverige utomlands inom ramen för min magisteruppsats. Därefter har jag haft ett stort intresse för regional utveckling och platsers attraktivitet – och jobbat med det på olika sätt.

 

Vilken är din favoritplats?

Huskvarnaberget där jag bor tillsammans med min familj och har utsikt över stora delar av Södra Vätterbygden. Jag har hört att det är bra att titta långt ibland, med tanke på att vi hela dagarna ”tittar kort”, det vill säga tittar på våra skärmar och på personer på andra sidan mötesbordet. Så jag tittar ofta långt på min favoritplats J

 

Vad är platsmarknadsföring och vad skiljer det från destinationsmarknadsföring?

Platsmarknadsföring är att ta ett helhetsgrepp och göra sitt besöksmål, kommun eller region (eller för den delen land) attraktiv att flytta till, besöka eller investera pengar i. Med destinationsmarknadsföring menar man oftast att locka besökare till en destination.

 

Vad skiljer platsmarknadsföring från marknadsföring av andra ”produkter”?

Den stora skillnaden är ”ägandet”. Platsvarumärket ägs gemensamt av alla som bor och verkar på platsen. Det gör att ju fler man får med sig, desto bättre blir det och man får mer kraft bakom budskapet. Dock får man också räkna med att det tar längre tid.

 

Vilka är de vanligaste misstagen platser och destinationer gör?

Ofta handlar det om att man inte har fått med sig invånarna. Man måste börja inifrån och få med sig de många människorna. Det är invånarna som är de bästa ambassadörerna.

 

Vad skall en kommun, exempelvis, främst satsa på att attrahera? Besökare/turister, nya invånare eller fler företag?

Det beror helt på platsens förutsättningar. Besöksnäringen innebär såklart stora möjligheter för många platser. Jag tycker dock att Borås som lyfts i boken resonerar klokt. De menar att om de skapar en bra boendemiljö för invånarna, så blir det också en spännande plats att besöka. Utvecklingen i Borås har skett med boråsarna för ögonen.

 

Vem ska göra vad? Kommunen tycker att det är regionen som ska sköta marknadsföringen och regionen tycker att Visit Sweden ska göra det (i vissa fall är det så i alla fall)… Åtminstone mot utlandet. Vem ska sköta marknadsföringen mot svenskarna?

Det viktigaste är att samverkan sker mellan den här typen av aktörer. Det är oftast skattemedel de hanterar och det kräver ett ansvarsfullt agerande och att de inte springer på samma bollar.

 

Vem är boken skriven för?

Främst för personer som jobbar på eller med kommuner, regioner och destinationsbolag. Men även besöksmål och företag som brinner för sin plats. Det finns mycket litteratur om marknadsföring, men inte alls så mycket om platsmarknadsföring. Min förhoppning är att det här kan fylla ett tomrum. I boken lyfts många goda exempel, men inte bara från stora och kända platser med stora resurser utan även från små platser som tvingats vara kreativa för att sticka ut. Jag hoppas att det ska inspirera och kännas peppande!

 

Hur gör man för att komma igång med sitt platsmarknadsföringsarbete?

Först och främst behöver man ha klart för sig vad man vill åstadkomma, det vill säga vilka utmaningar platsen har och vilka mål som är viktiga att nå. Därefter handlar det om att involvera aktörer på platsen och kanske främst komma överens om vilken utveckling som behöver ske på platsen. Ganska snart tycker jag att man ska våga testa sig fram. Alltför många stannar för länge i strategiprocessen och kommer liksom aldrig till skott. Våga experimentera och skapa en kultur det även är ok att misslyckas. Det skapar framgång!

 

Blev du nyfiken och vill veta mer?

Då kan du läsa mer och även beställa boken här.

Vinn boken!

Turismnytt har nöjet att lotta ut tre böcker. Skicka ditt bästa platsmarknadsföringstips, från den egna verksamheten eller något du har sett på resor ute i världen eller hos en kollega här hemma så är du med i utlottningen. Maila till kontakt@turismnytt.se. Skriv bokutlottning i ämnesraden.

Senaste nytt