Region Gotland skall nu ha ett möte där de diskuterar om de skall sätta ut försäljningen av hamnen på marknaden eller inte.