Nyheter från Tillväxtverket

 

Här nedan kan du läsa information från Tillväxtverket:

 • Nyheter
 • Aktuella utlysningar
 • Lediga tjänster
 • Vad gör Tillväxtverket?  (scrolla ned – informationen finns efter nyheterna)
 • Projektfinansiering och verktyg  (scrolla ned – informationen finns efter nyheterna)
 • Exempel på projekt  (scrolla ned – informationen finns efter nyheterna)
 • Rapporter  (scrolla ned – informationen finns efter nyheterna)
 • Så kan ditt företag söka stöd  (scrolla ned – informationen finns efter nyheterna)

Nyheter

Verktyg för hållbar turism – Kartläggning och analys av hållbarhets- och kvalitetssystem för destinationer och företag

Nyheter från Tillväxtverket

Mot en mer hållbar besöksnäring – Uppföljning och analys av en särskild hållbarhetsinsats i projektet Hållbar Destinationsutveckling

Nyheter från Tillväxtverket

Folio Images

Statistik Gästnätter 2018

Nyheter från Tillväxtverket

Shopping under semesterresan i Sverige – Rapport från Tillväxtverket, Svensk Handel och Visit Sweden

Hela rapporten finns här

Nyheter från Tillväxtverket

Ny checklista gör det enklare att starta boendeanläggning

Nyheter från Tillväxtverket

Julita Gård vinner Stora Turismpriset 2018

Nyheter från Tillväxtverket

Landsbygdsuppdraget – Så kan vi satsa på näringslivet i Sveriges landsbygder –
Del 1 – Fokus på näringslivsinsatser och insatser för besöksnäringen

Nyheter från Tillväxtverket

Sommarturismen 2018

Nyheter från Tillväxtverket

Fakta om svensk turism 2017

Nyheter från Tillväxtverket

Mikrostöd till små företag inom naturturism

Nyheter från Tillväxtverket

Turismens årsbokslut 2017 – Snabbväxande exportnäring skapar nya jobb

Nyheter från Tillväxtverket

Bolag inom food, fashion och fintech till Startup-Sweden

 

Nyheter från Tillväxtverket

Ny rapport! Turismföretag vill växa men har svårt att hitta arbetskraft

 

 

 

En handbok om internationella investeringar i svensk besöksnäring

 

Nyheter från Tillväxtverket
Ytterligare 100 butiker i glesa områden får driftsstöd

Nyheter från Tillväxtverket

Så fördelas 100 miljoner som stärker Gotlands näringsliv

Nyheter från Tillväxtverket

Axplock för tillväxt – vår nya digitala årsberättelse

Nyheter från Tillväxtverket

EU-investeringar syns i Mitt Europa

Nyheter från Tillväxtverket

Enklare vägar till jobb skalas upp och förlängs

Nyheter från Tillväxtverket

Landsbygdskommuner får stöd att utveckla näringslivet

Nyheter från Tillväxtverket

Turismen växer trots svalare intresse från nordiska marknader

Nyheter från Tillväxtverket

Satsning på kompetensförsörjning i regionerna förlängs

Nyheter från Tillväxtverket

Ökat intresse för cykelturism

Nyheter från Tillväxtverket

106 miljoner till affärsutveckling i små företag

Nyheter från Tillväxtverket

Fondteam investerar miljard i innovativa tillväxtföretag

Kunskapsväxling ska sätta fart på tillväxten

Nyheter från Tillväxtverket

Plattform blir råd för hållbara städer

Nyheter från Tillväxtverket

Finansiering som stärker näringslivet – ny ingång på tillvaxtverket.se

Nyheter från Tillväxtverket

Rabatt kan ge fler filminspelningar till Sverige

Nyheter från Tillväxtverket

Kreativ mötesplats för konst vinner Stora Turismpriset

Nyheter från Tillväxtverket

Samordning för hållbar turism och växande besöksnäring – ny utredning

Nyheter från Tillväxtverket

Världskongress för naturturism till Sverige

 

Fler nyheter från Tillväxtverket hittar du här!

 

Aktuella utlysningar

Aktuella utlysningar hittar du här.

Lediga tjänster

Här hittar du alla lediga tjänster hos Tillväxtverket

Vad gör Tillväxtverket?

Tillväxtverket är en myndighet som har till uppgift att skapa förutsättningar för företag att utvecklas. De har möjlighet att ta initiativ till att skapa och utlysa olika projektstöd.

Myndighet grundades i april 2009 och tog då främst över ärenden från Nutek och Glesbygdsverket som avvecklades den 31 mars 2009. Från Konsumentverket övertogs ärenden kring kommersiell och offentlig service på landsbygden.

Tillväxtverket har cirka 420 anställda och finns i Arjeplog, Gävle, Göteborg, Jönköping, Luleå, Malmö, Örebro och Östersund samt i Stockholm (huvudkontor).

Tillväxtverket är sammankallande för Besöksnäringens myndighetsgrupp. Besöksnäringens myndighetsgrupp är ett samarbete mellan 16 myndigheter och statliga bolag under ledning av Tillväxtverket.

Gruppens arbete ska bidra till:

 • att stärka den svenska besöksnäringens internationella konkurrenskraft
 • att skapa förutsättningar för hållbar tillgänglighet till, från och inom besöksmål och destinationer
 • att skapa förutsättningar för hållbar destinations- och produktutveckling i besöksnäringen.

Gruppen grundades år 2010 och man samlas ett par gånger varje år.

Gemensamma prioriteringar är viktiga och myndighetsgruppen har gemensamt tagit fram sex strategiska utvecklingsområden:

 • Samordning och statistik
  Ansvarig: Tillväxtverket
 • Projektstöd och finansiering
  Ansvariga: Vinnova och Jordbruksverket
 • Exportfrämjande myndigheter
  Ansvariga: Visit Sweden och Business Sweden
 • Transporter och infrastruktur
  Ansvariga: Trafikverket och Sjöfartsverket
 • Tillsyn, förvaltning och utveckling av natur- och kulturvärden
  Ansvariga: Statens Fastighetsverk, Riksantikvarieämbetet, Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket
 • Analys och utvärdering
  Ansvarig: Tillväxtanalys

Här kan du läsa mer om Besöksnäringens myndighetsgrupp.

Under 2015-2016 genomfördes en Besöksnäringsturné i Sverige. Läs om den här.

Tillväxtverket är huvudman för Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism som delar ut Stora Turismpriset som är på 100 000 kr, priset ges till föredömliga insatser i nytänkande, internationalisering, kvalitet eller hållbarhet, som har bidragit till att utveckla turismen i Sverige. Respektive läns kandidat får en belöning på 10 000 kr som ska användas till en kunskapsfrämjande insats.

Tillväxtverket publicerar statistik om turism.

Myndigheten tar fram publikationer om turism.

 

Projektfinansiering och verktyg

Här kan du läsa om vilka verktyg och hur projekten finansieras.

Här kan du läsa mer om finansiering som stärker näringslivet.

Projekt ”Enklare vägar till jobb 2.0”: ett projekt där företag, kommuner och organisationer kan söka finansiering till projekt som underlättar rekrytering, matchning, anställning i näringslivet och samtidigt ökar sysselsättningen bland nyanlända och långtidsarbetslösa. Läs mer om projektet här.

 

Exempel på projekt

Hållbar produktutveckling

Hållbar destinationsutveckling, avslutades 2015

Läs om pågående projekt: ”Pilotkommuner för attraktionskraft”

 

Rapporter från Tillväxtverket

Turismföretag vill växa men har svårt att hitta arbetskraft

Svenskars resande – en jämförande studie

Uppföljning av Nationella strategin

Handbok internationella investeringar i svensk besöksnäring

Företagens behov av service

Starta företag, 2018

Nyheter från Tillväxtverket
”Utveckla svenska städer”  – en rapport från Tillväxtverket

Nyheter från Tillväxtverket
Företagens villkor och verklighet

Verktyg för hållbar turism – Kartläggning och analys av hållbarhets- och kvalitetssystem för destinationer och företag

Mot en mer hållbar besöksnäring – Uppföljning och analys av en särskild hållbarhetsinsats i projektet Hållbar Destinationsutveckling

 

Här kan ditt företag söka stöd

Gå in på Verksamt om du vill veta med om olika stöd.

Aktuella utlysningar, Tillväxtverket

 

 

Senaste nytt