Aktuellt från Tillväxtverket

Tillväxtverkets arbete med turism och besöksnäring

På Tillväxtverket arbetar vi för en hållbar besöksnäring med internationellt konkurrenskraftiga företag. Det gör vi genom att fokusera på:

  • Hållbar destinationsutveckling och hållbara produkter och tjänster som är internationellt konkurrenskraftiga och attraktiva för besökaren
  • Samordning och samverkan för ökad styrning, kunskapsöverföring och koordinering
  • Ökat företagsfokus med satsningar för att företagen ska kunna utveckla sin affärsmässighet
  • Kunskap med grund i statistik och analys så att beslutsfattare och företag kan investera på bästa sätt.

Kunskapsbank för Turism och besöksnäring

Ta del av publikationer

Se statistiken vi tar fram inom området

 

Nyheter

Nio projekt beviljas stöd för att utveckla leder

Stärkt digital affärskompetens i besöksnäringen

Tillsammans för en stark och hållbar turism och besöks­näring

Förbättrad kompetens­försörjning och affärsutveckling i besöksnäringen

Tretton nya projekt ska främja hållbar platsutveckling

Ekonomiska läget i besöksnäringen 2021 – kvartal 4

Så kan natur- och ekoturismföretag stärkas ytterligare

75 miljoner för omställning av turism och besöksnäring

Vasaloppet vinner Stora Turismpriset 2021

Ny satsning på evenemangsstatistik

Välkommen strategi för en hållbar turism och växande besöksnäring

Senaste nytt