Aktuellt från Tillväxtverket

Tillväxtverkets arbete med turism och besöksnäring

På Tillväxtverket arbetar vi för en hållbar besöksnäring med internationellt konkurrenskraftiga företag. Det gör vi genom att fokusera på:

  • Hållbar destinationsutveckling och hållbara produkter och tjänster som är internationellt konkurrenskraftiga och attraktiva för besökaren
  • Samordning och samverkan för ökad styrning, kunskapsöverföring och koordinering
  • Ökat företagsfokus med satsningar för att företagen ska kunna utveckla sin affärsmässighet
  • Kunskap med grund i statistik och analys så att beslutsfattare och företag kan investera på bästa sätt.

Läs mer om vårt arbete inom Turism och besöksnäringen

Ta del av publikationer

Se statistiken vi tar fram inom området

Läs Tillväxtverkets blogg

Utlysning: Turism och besöksnäring – kunskapsutveckling under och efter coronapandemin

Turismens årsbokslut 2019

Nyheter

Fortsatt minskning av gästnätter under augusti

Aktuellt från Tillväxtverket

Ökning av svenska gästnätter i juli

Aktuellt från Tillväxtverket

Fortsatt låga nivåer för utländska gästnätter i juni

Aktuellt från Tillväxtverket

Turism och besöksnäring efter corona – Nulägesanalys från Tillväxtverket

 

Inkvarteringsstatistiken för april: Hotellen tappade 80 procent av intäkterna

Aktuellt från Tillväxtverket

Inkvarteringsstatistiken för mars 2020 visar stora effekter på besöksnäringen

Aktuellt från Tillväxtverket

Ansök om stöd för korttidsarbete

Aktuellt från Tillväxtverket

Flygets roll för besöksnäring och miljö i Sverige – Rapport

Aktuellt från Tillväxtverket

Innovation och samverkan ska lyfta besöksnäringen

Aktuellt från Tillväxtverket

Sommarturismen 2019

Aktuellt från Tillväxtverket

 

Verktyg för hållbar turism – Kartläggning och analys av hållbarhets- och kvalitetssystem för destinationer och företag

Aktuellt från Tillväxtverket

Mot en mer hållbar besöksnäring – Uppföljning och analys av en särskild hållbarhetsinsats i projektet Hållbar Destinationsutveckling

Aktuellt från Tillväxtverket

Folio Images

Statistik Gästnätter 2018

Aktuellt från Tillväxtverket

Shopping under semesterresan i Sverige – Rapport från Tillväxtverket, Svensk Handel och Visit Sweden

Hela rapporten finns här

Aktuellt från Tillväxtverket

Ny checklista gör det enklare att starta boendeanläggning

Aktuellt från Tillväxtverket

Julita Gård vinner Stora Turismpriset 2018

Aktuellt från Tillväxtverket

Landsbygdsuppdraget – Så kan vi satsa på näringslivet i Sveriges landsbygder –
Del 1 – Fokus på näringslivsinsatser och insatser för besöksnäringen

Aktuellt från Tillväxtverket

Sommarturismen 2018

Aktuellt från Tillväxtverket

Fakta om svensk turism 2017

Aktuellt från Tillväxtverket

 

Senaste nytt