Aktuellt från Tillväxtverket

Tillväxtverkets arbete med turism och besöksnäring

På Tillväxtverket arbetar vi för en hållbar besöksnäring med internationellt konkurrenskraftiga företag. Det gör vi genom att fokusera på:

  • Hållbar destinationsutveckling och hållbara produkter och tjänster som är internationellt konkurrenskraftiga och attraktiva för besökaren
  • Samordning och samverkan för ökad styrning, kunskapsöverföring och koordinering
  • Ökat företagsfokus med satsningar för att företagen ska kunna utveckla sin affärsmässighet
  • Kunskap med grund i statistik och analys så att beslutsfattare och företag kan investera på bästa sätt.

Kunskapsbank för Turism och besöksnäring

Ta del av publikationer

Se statistiken vi tar fram inom området

 

Nyheter

Mountainbikeleder stor besöksmagnet – Tillväxtverket (tillvaxtverket.se)

Samordning viktigt för mer hållbart turistresande – Tillväxtverket (tillvaxtverket.se)

Hållbarhet och livskraftiga landsbygder – samband, målkonflikter och synergier – Tillväxtverket (tillvaxtverket.se)

Film om turism och besöksnäring och dess betydelse för Sverige – Tillväxtverket (tillvaxtverket.se)

Innovation inom turism och besöksnäringen – Tillväxtverket (tillvaxtverket.se)

Senaste nytt