I Halmstad satsar man, i ett projekt, på att förbättra samordningen mellan handlarna och på att utöka den digitala marknadsföringen.
Tillförordnade centrumledaren Sanna Westerberg är projektledare och har uppdraget att öka den digitala marknadsföringen av Halmstad City. Bland annat ska hon se till att Halmstad City syns mer i sociala medier, som Facebook och Instagram. Hon ska också arbeta med den nya hemsidan.”- Det nya tänket är att betrakta centrum som en egen galleria och jobba på samma sätt som man redan gör där. De som jobbar i butikerna ska veta vad som händer och vara med på planerna. Servicenivån ska höjas och skyltningen bli bättre. Det kommer att genomföras seminarier och utbildningar för de butiksanställda. Verksamheterna i city ska dra större nytta av events”, säger Per Arbin, Fastighetsägarna.


Konkurrenterna, de två externhandelsområdena Flygstaden och Eurostop, expanderar kraftigt och hotar cityhandeln.
Förutom pengar från Fastighetsägarna stöttas projektet också av Halmstads Näringslivs AB, Destination Halmstad AB, Svensk Handel, Stiftelsen Köpmannaförbundet och Halmstad City. 

Källa: Fastighetsägarna