För Branäsgruppen innebär det ytterligare kompetenstillförsel till resesäljavdelningen.

”- Genom samarbetet med Swecamp kan vi utöka vår fasta personalstab med fyra helårstjänster och skapa en kontinuitet i arbetet. Idag har vi två helårsanställda och 14 säsongsanställda, något som ställer höga krav på rekrytering och utbildning. Tillsammans med övriga synergier så ser vi stora möjligheter i samarbetet”, säger Anders Kjällström VD för Branäsgruppen.

Utöver de rent affärsmässiga aspekterna delar de bägge aktörerna många värdeord och synen på verksamheten.

”- Vi är två starka varumärken som båda arbetar med ’tillsammans-tid’ i både vinter och sommarsäsong, i många fall året runt. I dag är alla familjens medlemmar starkt upptagna av en palett av aktiviteter så när semestern kommer vill man ha tid tillsammans, strulfritt och enkelt. Här arbetar både Branäsgruppen och Swecamp åt samma håll”, fortsätter Anders Kjällström.

Samarbetet börjar med en förstudie under sommaren 2016 för att rulla ut i full skala under hösten 2016.


Källa: Swecamp