Ytterligare nya tjänster väntasFöretag har frågat efter om de kan få statistik över olika reaktioner på inlägg. Detta är en tjänst som Facebook nu ser över.