Utbildningen Evenemang och Värdskap är ett resultat av Alingsås kommuns arbete med att få unga i arbete. Studierna sker i nybyggda Alingsås Business Center.

Det är 32 av 36 studenter som gått i arbete eller vidareutbildning efter avslutad utbildning. Speciellt i utbildningen är den täta kontakten med näringslivet, den lokala sparbanksstiftelsen, kommunen och arbetsförmedlingen.

Efter stort intresse från andra länder har kommunen bjudit in representanter för kommuner i England, Tjeckien och Portugal. Just nu besöker de Alingsås under en vecka för att ta del av arbete med unga. Det som intresserar dem mest är utbildningen inom evenemang och värdskap. Många av representanterna har redan uttalat sig och säger att de kommer att ”kopiera” utbildningen och starta upp den i sina kommuner.

Men man har också sedan tidigare samarbete med London och Prag kring ungdomsfrågor. Projektet är EU-finansierat och är ett Erasmus-plus projekt. I projektet utbyter man idéer och erfarenheter.

Alingsås planerar också för att skapa utbyten för unga vid exempelvis evenemang. I år välkomnas flera utländska medarbetare till bland annat Potatisfestivalen. Några ungdomar från Alingsås får vara med på ”People´s Day” i London.

Källa: Alingsås kommun